Ämnesområden
Arkiv
2024 2023 2022 2021 2020 2018
Tre av fyra svenska företag lider av kompetensbrist
Tre av fyra svenska företag lider av kompetensbrist

I Sverige har 77 procent av företagen svårt att hitta personer med rätt kompetens, samma höga nivå som vid förra årets undersökning.

Publicerad 18 juli, 2024

Kraftig ökning av antalet arbetslösa per ledigt jobb
Kraftig ökning av antalet arbetslösa per ledigt jobb

Under det tredje kvartalet 2023 fanns 3,6 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen i Sverige. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,8.

Publicerad 18 juli, 2024

Kompetensbrist gör svenska arbetsgivare mer benägna att anställa äldre
Kompetensbrist gör svenska arbetsgivare mer benägna att anställa äldre

Kompetensbristen har lett till att arbetsgivare breddar sitt sökfält till bland annat äldre och långtidsarbetslösa när de rekryterar.

Publicerad 18 juli, 2024

Vårdjobben minst attraktiva när svenskarna väljer bristyrke
Vårdjobben minst attraktiva när svenskarna väljer bristyrke

Att arbeta inom vården är minst attraktivt när svenskarna väljer vilka bristyrken de är öppna för att vidareutbilda sig till.

Publicerad 18 juli, 2024

4 nycklar till framgångsrik kompetensstrategi
4 nycklar till framgångsrik kompetensstrategi

Vad kan företag göra för att lösa kompetensbehovet när konkurrensen om talangerna är så stor? Läs våra fyra tips för en framgångsrik kompetensstrategi.

Publicerad 18 juli, 2024

Tre av fyra arbetsgivare har fortfarande svårt att hitta kompetens
Tre av fyra arbetsgivare har fortfarande svårt att hitta kompetens

Trots att efterfrågan på arbetskraft ser ut att kylas av något under 2023 är det fortsatt en dramatisk brist på kompetens inom en rad yrkesområden.

Publicerad 18 juli, 2024

Stort behov av hållbarhetskompetens hos svenska företag 
Stort behov av hållbarhetskompetens hos svenska företag 

Trots nya rapporteringsdirektiv från EU om hållbarhet har färre än hälften av svenska företag en hållbarhetsstrategi. En av de främsta orsakerna är brist på kompetens.

Publicerad 18 juli, 2024

Antalet arbetssökande per ledigt jobb ökar i Sverige
Antalet arbetssökande per ledigt jobb ökar i Sverige

Matchningsgapet uppgick till hela 2,6 arbetssökande per ledigt jobb under det tredje kvartalet 2022. Det visar vår senaste kartläggning.

Publicerad 18 juli, 2024

2,5 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen under andra kvartalet
2,5 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen under andra kvartalet

Det gick hela 2,5 arbetssökande per ledigt jobb under det andra kvartalet 2022, samtidigt som 77 procent av arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Publicerad 18 juli, 2024

Tre av fyra svenska arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens
Tre av fyra svenska arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens

Hela 77 procent av svenska företag säger att de har svårt att hitta personer med rätt kompetens till sin verksamhet.

Publicerad 18 juli, 2024

Rapport: Nya rekommendationer för att lösa kompetensbristen inom tech
Rapport: Nya rekommendationer för att lösa kompetensbristen inom tech

Kompetensbristen inom tech-branschen måste i framtiden mötas med intern rekrytering och kompetensutveckling visar ny rapport.

Publicerad 18 juli, 2024

Beslutsunderlag för kompetensstrategi - Total Workforce Index™
Beslutsunderlag för kompetensstrategi - Total Workforce Index™

Total Workforce Index™ är en indikator för arbetskraftspotential och ger insikter för både kort- och långsiktiga strategier för arbetskraftsupphandling.

Publicerad 18 juli, 2024

Vanliga styrkor hos dyslektiker som behövs på arbetsmarknaden
Vanliga styrkor hos dyslektiker som behövs på arbetsmarknaden

Arbetsuppgifter som dyslektiker kämpar med digitaliseras i allt högre grad, samtidigt har dyslektiker ofta andra högt eftersökta förmågor.

Publicerad 18 juli, 2024

Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet
Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet

Tre av fyra arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin.

Publicerad 18 juli, 2024

Hör av dig!

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency