Endast 7 procent jobbar på sin drömarbetsplats

 

Bra kollegor är viktigare än en bra lön för att känna att man jobbar på drömarbetsplatsen, och faktum är att svenskarna ger sig själva ett gott betyg som kollegor. Hela nio av tio tror nämligen att de uppfattas ganska eller mycket positivt som kollegor, visar vår senaste Work Life-undersökning.

Det är bara knappt var tionde svensk, 7 procent, som svarar att deras nuvarande jobb är deras drömarbetsplats, en siffra som kan låta nedslående. Men faktum är att hela fyra av tio, 40 procent, tycker att de jobbar på en arbetsplats som ligger ganska nära det som de ser som sin drömarbetsplats. Nära hälften av svenskarna jobbar alltså på, eller nästan på, sin drömarbetsplats.

Läs mer om drömarbetsplatsen

Ladda ned vårt faktablad om drömarbetsplatsen