Ljusning på arbetsmarknaden till sommaren

 

Svenska arbetsgivare är hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 11 procent, en svag ökning från förra kvartalets prognos på 8 procent. Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva prognoser – för hotell- och restaurang är det första gången sedan pandemins start. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Det är viktigt att svensk arbetsmarknad återhämtar sig så snart som möjligt och den här prognosen ger oss skäl att hoppas på en bra sommar, säger Mikael Jansson.

Dramatiska svängningar inom hotell- och restaurang sedan pandemins början

Den mest dramatiska svängningen under pandemin har skett inom hotell- och restaurangbranschen. Efter pandemins början, inför det tredje kvartalet 2020, lämnade arbetsgivare i branschen en sysselsättningsprognos på dystra -58 procent medan de inför samma kvartal 2021 lämnar en försiktigt optimistisk prognos på 2 procent. Det är en uppgång på hela 60 procentenheter jämfört med ett år sedan.

Läs mer om prognosen för Q3 2021