"Sämre arbetsmarknad än under finanskrisen"

 

Arbetsmarknadsbarometer

Den globala hälsokrisen slår hårt mot sysselsättningen i Sverige under det kommande kvartalet, enligt en prognos från svenska arbetsgivare. Prognosen är en av de svagaste i hela Europa, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är ett allvarligt läge vi befinner oss i och den pågående coronapandemin innebär en stor osäkerhet hos arbetsgivare. Hastigheten i nedgången är anmärkningsvärd, inte ens under finanskrisen 2008–2009 gick nedgången lika fort, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på dystra -12 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en drastiskt minskad efterfrågan på arbetskraft under årets tredje kvartal, jämfört med det andra kvartalet. 

– Trots att svenska arbetsgivare räknar med svag sysselsättning under sommaren så förbereder man sig för en upphämtning. Jag har gott hopp om att många svenska företag har förmågan att snabbt möta ökad efterfrågan, säger Mikael Jansson.

Bland de svagaste prognoserna i Europa
Även i Europa förväntar sig arbetsgivarna en minskad efterfrågan på arbetskraft. Sverige har en av Europas dystraste prognoser tillsammans med bland annat Storbritannien och Spanien, som har en sysselsättningstrend på -12 procent vardera. 

– Det är förstås inte förvånande att sysselsättningen beräknas minska i stort sett i samtliga europeiska länder, men det visar verkligen vilket unikt allvarligt läge vi befinner oss i. Samtidigt ser vi handlingskraft från politiskt håll både i Sverige och på europeisk nivå, både för att möta den akuta situationen och skapa möjligheter till återhämtning så snart det går, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 15–28 april, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. 

– Prognoserna är såklart osäkra men kan ses som en temperaturmätare. Framförallt är det de som redan står långt från arbetsmarknaden som kommer att behöva hjälp med bland annat utbildning och matchning, säger Mikael Jansson.

Läs mer i ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer Q3 2020.