Ny prognos: Svenska arbetsgivare mer positiva

 

Även om den globala hälsokrisen fortsätter att påverka sysselsättningen ser framtiden mindre dyster ut. Från att arbetsgivarna trodde att efterfrågan på arbetskraft skulle minska 12 procent under årets tredje kvartal, förväntar de sig nu istället att efterfrågan ligger stilla. 

Det är ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet som visar på en försiktig optimism bland arbetsgivarna.

– Normalt skulle en nollprognos inte vara särskilt goda nyheter, men det är det nu, mot bakgrund av att vi i förra kvartalets prognos såg en historiskt stor nedgång. Det här pekar på att vi nått en platå i sysselsättningstappet. Vi ser även att svenska arbetsgivare generellt sett är optimistiska om en återhämtning, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på 0, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig oförändrad efterfrågan på arbetskraft under årets fjärde kvartal, jämfört med det tredje kvartalet.

Men även om utsikterna generellt är mer positiva finns det sektorer som fortsätter att ha det tufft. Hotell- och restaurangbranschen, samt andra tjänster – som inkluderar offentlig sektor och transportsektorn – förväntas krympa mest, med en sysselsättningsprognos på -13 respektive -7 procent. 

– Prognoserna kan såklart komma att ändras beroende på hur pandemin utvecklas, men kan ses som en temperaturmätare. Det som är tydligt är dock att de som redan står långt från arbetsmarknaden drabbas hårdast, och kommer att behöva hjälp med bland annat utbildning och matchning ett bra tag framöver, säger Mikael Jansson.

Svenska arbetsgivare är också mer optimistiska om en snabb återhämtning på arbetsmarknaden än arbetsgivare i övriga europeiska länder. En tredjedel av de svarande, 32 procent, tror att de inom tre månader kommer att återgå till samma sysselsättningsgrad som innan pandemin. I Europa är motsvarande siffra 20 procent. 

Läs pressmeddelandet
Arbetsmarknadsbarometern Q4 2020

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2021 presenteras den 8 december 2020.