Kompetensrevolutionen 2019 är här!

 

Skills Revolution 4.0 - Humans Wanted: Robots Need You

Utvecklingen på arbetsmarknaden gör att efterfrågan på tekniska och digitala färdigheter ökar på många håll, i takt med att uppgifter automatiseras och kompetenskraven förändras. Hälften av de svenska arbetsgivarna, 51 procent, tycker dock att det är svårt att utbilda medarbetare i den tekniska kompetens som behövs för att klara kompetenskraven.

Rapporten visar också att efterfrågan på ”mjuka” förmågor, som samarbetsförmåga och kommunikation, ökar. En tredjedel av arbetsgivarna, 31 procent, tycker att det är svårt att utveckla medarbetarna i detta. Trots utmaningarna planerar ändå 91 procent av arbetsgivarna i Sverige att vidareutbilda sin personal för att klara kompetensförsörjningen.

– Globalt bedömer arbetsgivarna att det är svårare att stärka medarbetarnas mjuka förmågor än de tekniska färdigheterna, medan det i Sverige är tvärtom. Vi ligger i framkant när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men för att behålla den positionen måste vi säkerställa att innehållet i utbildningsinsatserna svarar upp mot kompetensbehoven både nu och på sikt, säger Mikael Jansson.

Läs gärna mer om rapporten på vår landningssida