Positiva signaler för höstens arbetsmarknad

 

Svenska arbetsgivare förväntar sig en positiv utveckling på arbetsmarknaden under fjärde kvartalet 2017 med en sysselsättningstrend på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Särskilt arbetsgivare i Skåne och mellersta Sverige förväntar sig en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft. Energisektorn ser en kraftig uppgång och även parti- och detaljhandeln, såväl som finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna rapporterar optimistiska sysselsättningsprognoser.

– Det är glädjande att arbetsgivarna förväntar sig en fortsatt efterfrågan på kompetens efter ett starkt föregående kvartal, men det medför också en risk för att kompetensbristen ökar. Det är viktigt att svenska företag satsar på att attrahera nya talanger och att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att säkerställa en fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige. 

Läs mer om arbetsgivarnas sysselsättningsplaner för kvartal 4 i Sverige och världen i vår rapport.

Arbetsmarknaden i Sverige i siffror för kvartal 4:

Jobben kvartal 4 2017