Stressnivån på arbetsplatserna ökar – kvinnor mest stressade

 

Stress på jobbet

Var tredje svensk, 34 procent, är alltid eller ofta stressad på arbetsplatsen. Det är en ökning jämfört med tre år sedan, då motsvarande siffra låg på 26 procent. Framför allt är det kvinnor som känner sig stressade, och hela sex av tio kvinnor tycker att stress är ett utbrett problem på arbetsplatsen. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– Arbetsgivarna behöver ta arbetsmiljöproblemet med stressen på allvar. Jämfört med 2016 ser vi tyvärr att utvecklingen går åt fel håll, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Totalt är var tredje anställd, 34 procent, alltid eller ofta stressad på arbetsplatsen enligt årets undersökning. Det är en ökning med 8 procentenheter från 2016, då motsvarande siffra låg på 26 procent. Det är främst hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap som skapar stress på jobbet.

–  Otydligt ledarskap och brist på strukturer på arbetsplatsen leder till mer stress. Företag som vill minska stressnivåerna bör därför satsa på att stötta och utveckla sina chefer. Det ger nöjdare medarbetare och bättre chanser att både rekrytera och behålla anställda, säger Elisabeth Skol.

Läs mer om resultatet kring Stress på jobbet