Arbetsmarknadsbarometern 2018

 

Uppsving för höstens arbetsmarknad
Svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under fjärde kvartalet 2018 med en sysselsättningstrend på +8 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Arbetsgivare i de mellersta delarna av Sverige lämnar regionens starkaste jobbprognos någonsin, och både tillverkningsindustrin och handeln förväntas gå som tåget. 

 – En intensiv valrörelse och osäkerhet kring valresultatet har inte minskat optimismen hos de svenska arbetsgivarna, som tror på många fler jobbtillfällen under hösten. Kompetensbristen i Sverige är fortsatt stor, och nu behöver frågan om kompetensförsörjning prioriteras, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Ökad efterfrågan på arbetskraft under årets sista kvartal 
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar från föregående kvartal till +8 procent, den näst starkaste jobbprognosen under de senaste fem åren. Svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under årets sista kvartal och prognosen ökar med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal, med prognoser på ökad efterfrågan på arbetskraft i hela landet.

Läs mer om prognosen här.

Läs aktuellt pressmedelande här.

Ta del av rapporten här.