Information om cookies

Senast uppdaterad: 2022-05-02

Innehåll

  • Hur vi samlar in informationen på automatisk väg
  • Hur vi använder informationen vi samlar in
  • Tredjeparts-cookies
  • Profilering och intressebaserad reklam
  • Länkar till tredjepartswebbplatser, appar och tjänster
  • Uppdatering av vår information om cookies

Information om cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi komma att automatiskt samla in viss information, såsom cookies, web beacons och webbserverloggar. Information vi kan komma att samla in på detta sätt innefattar IP-adress, UDID, webbläsaregenskaper, enhetens egenskaper, operativsystem, språkinställningar, avsändarens URL, information om vad man gjort på våra webbplatser, datum och tid för besöken på våra webbplatser, samt annan användarstatistik.

En "cookie" är en fil som webbplatser skickar till en besökares dator eller annan internet-ansluten enhet för att tilldela besökarens webbläsare ett unikt eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren.

En "web beacon", även kallad spårpixel, pixeltagg eller clear GIF, länkar webbsidor till webbservrar och deras cookies, och används för att skicka information som insamlats genom cookies tillbaka till en webbserver. Genom dessa automatiska insamlingsmetoder kan vi erhålla "klickdata," vilket är en förteckning över de länkar och annat innehåll som en besökare klickar på när denne navigerar en webbplats.

 

Våra webbplatser använder följande typer av cookie:

a) Teknisk cookie
Tekniska cookies är sådana som används exklusivt för att "Överföra kommunikation i ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller i den mån det är strikt nödvändigt för leverantören av en tjänst för informationssamhället som uttryckligen har begärts av avtalsparten eller användaren att denna tjänst ska tillhandahållas."

b) Performance-cookies
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestanda på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.

c) Profil-cookies
Dessa cookies syftar till att skapa användarprofiler. De används för att skicka annonsmeddelanden i linje med vad användaren verkar föredra när de klickar sig fram på webbplatsen. Med tanke på att dessa cookies är väldigt offensiva med avseende på användarnas privatliv kräver lokal och europeisk lagstiftning att användarna får relevant information om hur dessa ungefärligen kommer användas så att de kan ge sitt medgivande.

Hur vi samlar in informationen på automatisk väg

När du klickar dig fram på våra webbplatser kan en förteckning över dessa åtgärder komma att samlas in och lagras. Vi länkar vissa data som vi samlat in på automatisk väg, såsom din webbläsarinformation, till annan information som vi har erhållit om dig, så att vi kan ta reda på om du till exempel har öppnat ett mejl som vi skickade till dig. Din webbläsare kan informera dig om hur du kan få meddelande om att du accepterar vissa typer av cookies eller hur du kan begränsa eller avaktivera vissa typer av cookies. Din webbläsare kan låta dig blockera cookies, men du kan dock komma att förhindras från att använda vissa funktioner på våra webbplatser utan cookies. I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi samlar in personuppgifter med hjälp av cookies eller liknande automatiska metoder.
Leverantörer av tredjepartsappar, verktyg, widgets och plug-ins på våra webbplatser, såsom delningsverktyg för sociala medier, kan också använda sig av automatisk insamling av information rörande din användning av dessa funktioner. Denna information samlas in direkt av leverantören av den funktionen och faller under dessa leverantörers egna riktlinjer eller information om integritetsskydd. Om inte annat följer av tillämplig lag kan ManpowerGroup inte hållas ansvariga för hur dessa leverantörer använder informationen.

 

Hur vi använder informationen vi samlar in

Vi använder information som samlats in via cookies, web beacons, pixlar och webbserverloggar, samt på annan automatiserad väg för syften såsom att
(i)  anpassa våra användares användning av våra webbplatser;
(ii)  leverera innehåll som skräddarsytts för våra användares intressen och det sätt på vilket våra användare använder våra webbplatser, samt
(iii)  administrera våra webbplatser och andra aspekter av vår verksamhet.

I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi samlar in information med hjälp av cookies eller liknande på automatisk väg.

Tredjeparts-cookies

Vi använder även analystjänster från tredje part på våra webbplatser, som till exempel Google Analytics och Adobe Omniture. De leverantörer som administrerar dessa tjänster använder sig av tekniker såsom cookies, webbserverloggar och web beacons för att hjälpa oss analysera hur du använder våra webbplatser. Information som samlas in via dessa metoder (inklusive IP-adress) kan komma att redovisas för dessa leverantörer och andra relevanta tredjepartsaktörer som använder sig av informationen för att till exempel utvärdera användningen av webbplatserna. För mer information om dessa analystjänster och hur du kan avstå från dem kan du besöka följande webbplatser och även andra webbplatser som du hittar i den landspecifika bilagan:

Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Analytics: adobe.com/privacy/analytics.html#1

Profilering och intressebaserad reklam

På våra webbplatser kan vi komma att samla in information om dina aktiviteter online för att erbjuda annonsering kring produkter och tjänster som skräddarsytts i enlighet med dina intressen. Vi kan även komma att erhålla information i detta syfte från webbplatser tillhörande tredjepartsaktörer där våra annonser visas. Detta avsnitt av vår information om integritetsskyddet tillhandahåller mer ingående information och beskriver hur du kan utöva dina rättigheter. För att lära dig mer om hur du kan välja att avstå från intressebaserad annonsering i annonsnätverk kan du besöka sidan för detta på aboutads.info/choices/.

Du kan komma att se vissa annonser på andra webbplatser eftersom vi anlitar annonsnätverk från tredjepartsaktörer. Genom sådana annonsnätverk kan vi rikta vårt budskap till användare utifrån demografisk information, intressen och sammanhang. Genom annonsnätverk kan vi över tid spåra dina aktiviteter online genom att samla in information på automatisk väg, inklusive genom att använda tredjeparts-cookies, webbserverloggar, pixlar och web beacons. Nätverken använder denna information för att visa dig annonser som kan skräddarsys i enlighet med just dina intressen. Informationen som våra annonsnätverk kan komma att samla in innefattar uppgifter om dina besök på webbplatser som visar annonser från ManpowerGroup, såsom vilka sidor eller annonser du tittar på samt vad du gör på dessa webbplatser. Denna insamling av data äger rum både på våra webbplatser och på webbplatser tillhörande tredjepartsaktörer som deltar i dessa annonsnätverk. Denna process hjälper oss även att spåra hur effektiv vår marknadsföring är. För att lära dig mer om hur du kan välja att avstå från intressebaserad annonsering i annonsnätverk kan du gå till aboutads.info/choices/. I den mån det krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt medgivande innan vi använder din information för intressebaserad annonsering.

Våra webbplatser är inte utformade för att reagera på DNT-signaler från webbläsare om att inte spåra.

Information som insamlas genom plug-ins och widgets på webbplatser (såsom information som rör din användning av ett delningsverktyg för sociala medier) samlas in direkt av leverantörerna av dessa plug-ins och widgets. Denna information faller under dessa leverantörers egna riktlinjer om integritetsskydd och ManpowerGroup kan inte hållas ansvariga för hur dessa leverantörer använder informationen.

Länkar till webbplatser från appar och tjänster tillhörande tredjepartsaktörer

Till din hjälp och i informationssyfte kan våra webbplatser länka till webbplatser, appar och tjänster tillhörande tredjepartsaktörer som kan drivas av företag som inte är närstående till ManpowerGroup. Dessa företag kan ha sina egna riktlinjer för integritetsskydd som vi starkt rekommenderar att du noggrant läser. Vi kan inte hållas ansvariga för integritetsskyddet på eventuella webbplatser, appar och tjänster som inte lyder under ManpowerGroup.

Uppdateringar av vår information om cookies

Denna information (inklusive eventuella bilagor) kan periodvis komma att uppdateras för att spegla ändringar i vårt integritetsskydd och i juridiska krav. Rörande omfattande ändringar kommer vi att meddela dig genom att lägga upp ett tydligt meddelande om detta på våra webbplatser som längst upp på varje meddelande anger när det senast uppdaterades.