Ny rapport: så påverkas arbetsgivare och medarbetare av den gröna omställningen

Företag både i Sverige och internationellt behöver öka sin kompetens betydligt för att klara av den gröna omställningen. En ny rapport från ManpowerGroup utforskar hur den gröna omställningen påverkar framtiden både för arbetsgivare och medarbetare. 

Green White paper

–    Investeringar i grön teknik kommer bara att få oss halvvägs om arbetsgivare misslyckas med att omskola och vidareutbilda medarbetare så att de har rätt förutsättningar för att verka på en grönare arbetsmarknad, det säger Steinar Jonasen Instefjord, Green Business Development Director på ManpowerGroup i Norden. 

Kompetensbristen som råder idag bromsar arbetet för att nå hållbarhetsmålen. Att hitta kvalificerade kandidater, skapa effektiva utbildningar och hitta överförbara färdigheter är de främsta hindren som tas upp av företagsledare som genomför gröna omställningar.

• Sju av tio av arbetsgivare internationellt rekryterar eller planerar att rekrytera gröna talanger för att skaffa hållbarhetskunskaper främst för förnybar energi, tillverkning, drift och IT.

• De branscher som har allra störst efterfrågan internationellt är IT/tech (77%) och finansiella tjänster (75%).  

Gröna företag är attraktiva arbetsgivare

För många kandidater är arbetsgivares hållbarhetsprofil och verksamhet av största vikt – många vill bidra till grön omställning i en ”grön” verksamhet. Detta framträder särskilt tydligt hos den yngre generationen: 75 procent av 19–29 åringarna internationellt undersöker potentiella arbetsgivares hållbarhetsarbete, och 46 procent säger att det påverkar deras sannolikhet att välja en specifik arbetsgivare. De flesta inom denna ålderskategori internationellt tror att gröna jobb kommer att förbättra deras karriärmöjligheter, och en tredjedel förespråkar även högre lön för gröna jobb.

Ladda ner rapporten "Building Competitive Advantage with A People-First Green Business Transformation":

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency