Beslutsunderlag för kompetensstrategi - Total Workforce Index™

Total Workforce Index™ är en indikator för arbetskraftspotential och ger insikter för både kort- och långsiktiga strategier för arbetskraftsupphandling.

Publicerad 26 juni, 2022