ManpowerGroups stora trendrapport för 2022 är här

I vår internationella rapport The Great Realization får du överblick över 20 trender som kommer att forma arbetslivet under 2022 och därefter.

Trendrapport2022

Arbetslivet omvandlas i allt snabbare takt och pandemin har ändrat förutsättningarna och ökat förändringstakten. Återhämtningen efter pandemin är olik andra vi varit med om och efterfrågan på kompetens är rekordhög samtidigt som vi har fortsatt hög arbetslöshet. Arbetsgivare tar vara på det de lärt under pandemiåren och strävar efter att bli mer motståndskraftiga och att ta vara på nya möjligheter. Medarbetare har i många fall omvärderat sina prioriteringar och ställer nya krav på flexibilitet och trygghet.

Vi sammanfattar trenderna inom fyra områden:

1. Medarbetarnas nya prioriteringar "What Workers Want"
Den egna hälsan, utvecklingen och livsbalansen påverkar allt mer medarbetarnas karriärbeslut. På samma sätt väljer man arbetsgivare utifrån verksamhetens kultur, påverkan på och ställningstaganden i samhället.

2. Kompetensbrist "Talent Scarcity"
Faktorer som krympande nativitet, minskad rörlighet över gränserna och att allt fler väljer att gå i tidig pension i många länder, är kompetensbristen ett växande problem.

3. Accelererande teknikutveckling "Tech Accelerates"
Företagens mognad behöver öka vad gäller kompetens och i hur företagen drar nytta av sina tekniska möjligheter och sin data.

4. Omställningen mot ökad förändringsförmåga och uthållighet hos företagen "Company Reset”
Företagen inser att de behöver bli snabbare, klara förändringar bättre, hitta nya verksamhetsmodeller, skapa mer uthålliga leveranskedjor och partnerskap, ställa om mot mer hållbara produkter och lösningar.

Läs mer och ladda ner rapporten

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency