Våra tjänster inom grön kompetens

När Sverige ställer om till en mer hållbar framtid växer efterfrågan på grön kompetens. Utvecklingen av fossilfri energi och etableringen av ny grön industri har tagit fart och kommer att kräva stora investeringar i vår svenska arbetskraft. Men än så länge anser bara 6 % av Sveriges arbetsgivare att de har rätt kompetens på plats. ManpowerGroup är marknadsledande inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster i Sverige. Genom våra specialiserade varumärken Manpower, Jefferson Wells, Experis och Talent Solutions löser vi ditt företags kompetensbehov inom den gröna omställningen.

Bemanning

Vi kan hjälpa dig att bemanna pågående verksamhet så att dina anställda kan fokusera på att utveckla nya gröna initiativ. Vi kan också tillsätta rätt kompetens för nya satsningsområden inom den gröna omställningen. Det är viktigt att ha en personalstyrka som hela tiden är anpassad efter dina utmaningar och behov för att nå affärsmålen.

Vi har engagerade rådgivare på 50 kontor över hela landet, som står redo att hjälpa dig med kompetenta medarbetare i din bransch. Vare sig du har behov av enskilda konsulter eller behöver volymtillsättning så kan vi hjälpa dig med rätt personal.

Läs mer om Manpowers erbjudande inom grön omställning.

Kompetenspartner

Är din talangstrategi hållbar? För att verksamheter ska ha medarbetare med rätt kompetens idag och i framtiden krävs en bra och genomtänkt talangstrategi. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, utveckling och omstrukturering av personalstyrkan, så att du som arbetsgivare alltid ligger i framkant. Vi är specialister på ledarutveckling, förändrings- och omstruktureringslösningar och outsourcing av skalbara rekryteringslösningar för att säkerställa att du har medarbetare och chefer med rätt kompetens.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Rekrytering

Nästan alla branscher förändras – eller kommer att förändras under de kommande åren, men många företag vet inte vilken kompetens de behöver eller var de kan hitta den. För att attrahera talanger till gröna jobb krävs ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där det finns ett tydligt syfte och en företagskultur som prioriterar hållbarhetsfrågor.

Vårt bolag Jefferson Wells, som är experter inom rekrytering, hjälper er att nå ut i bruset och hitta talangen med rätt kompetens och potential för ert behov. De jobbar med en ISO-certifierad rekryteringsprocess som säkrar en fördomsfri leverans och gör utförliga tester för att säkerställa att kandidaten är rätt för uppdraget.

Läs mer om Jefferson Wells och rekrytering inom den gröna omställningen.

steinar-gron-omstallning

Steinar Jonasen Instefjord
Green Business Development Director, ManpowerGroup Nordic

I samband med den gröna omställningen kommer företag att söka efter andra kompetenser hos sina anställda för att möta de ökande kraven på hållbarhet, miljömedvetenhet och innovativa lösningar. Detta kräver att man ständigt jobbar med kompetensutveckling för att säkerställa att arbetskraften är redo att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsliv erbjuder.

Green White paper
GRÖNA JOBB:

Så påverkas arbetsgivare och medarbetare av den gröna omställningen

Företag både i Sverige och internationellt behöver öka sin kompetens betydligt för att klara av den gröna omställningen. En ny rapport från ManpowerGroup utforskar hur den gröna omställningen påverkar framtiden både för arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer och ladda ner rapporten
Greening World of Work
GRÖNA JOBB:

TRENDRAPPORT 2023

Enligt World Economic Forum kan den gröna omställningen skapa så många som 30 miljoner nya jobb världen över till 2030. Men förändringen ger upphov till ett växande problem: bristen på kompetens. ManpowerGroups globala rapport tittar på de viktigaste trenderna kring det gröna skiftet och hur det kommer att påverka företag och arbetsmarknad.

Läs mer och ladda ner rapporten

Våra varumärken

Manpower är världsledande inom bemanning och rekrytering och hjälper organisationer att öka flexibiliteten genom en rad olika bemanningslösningar.

Läs mer om Manpower

Experis är ledande inom IT-tjänster och erbjuder konsultlösningar, Managed Services och projektlösningar som ökar din organisations tillväxt.

Läs mer om Experis

Talent Solutions hjälper arbetsgivare att ständigt ligga i framkant genom att förändra hur organisationer hittar, hanterar och utvecklar sin arbetskraft nu och i framtiden.

Läs mer om Talent Solutions

Jefferson Wells är experter inom kompetensförsörjning av chefer och specialister med skräddarsydda konsult- och rekryteringslösningar.

Läs mer om Jefferson Wells