Gröna jobb: Trendrapport 2023

Enligt World Economic Forum kan den gröna omställningen komma att skapa hela 30 miljoner nya arbetstillfällen världen över fram till 2030. Flest jobb kommer att finnas inom energisektorn och nya teknologier. Men omställningen ger upphov till ett växande problem: kompetensbristen.

Gröna jobb_650_370

ManpowerGroups nya internationella rapport granskar de viktigaste trenderna gällande den gröna omställningen och hur de kommer att påverka företag och arbetsmarknad.

I rapporten får bland annat svar på frågor som: 

• Vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom den gröna omställningen?

• Vad kan företagsledare göra för att påskynda sitt hållbarhetsarbete och stärka sin konkurrensfördel på marknaden?

• Hur kan företag framtidssäkra sina verksamheter genom att omfamna omställningen?

• Hur kommer dessa trender att påverka arbetskraftsplanering och arbetstagare?

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency