Stabil arbetsmarknad att vänta under sommaren

 

Arbetsgivarnas jobboptimism från i våras håller i sig under sommarmånaderna.

Samtliga regioner utom Stockholm och Uppsalaregionen visar positiva sysselsättningsplaner och starkast går Skåne och Norrland. Det är bland storföretagen och inom konsult-, fastighet och finansbranschen den största tillväxten sker.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer är unik i sitt slag, den frågar mer än 58 000 arbetsgivare i världen och Sverige om sysselsättningsplanerna inför nästa kvartal.