Inkluderande arbetsplatser viktiga för fyra av fem svenskar

Det är viktigt för svenskarna att arbeta på en inkluderande arbetsplats. Fyra av fem, 83 procent, kan inte tänka sig att jobba för ett företag som gör skillnad på människor utifrån etnicitet eller hudfärg. Nästan lika många, 81 procent, kan inte tänka sig en arbetsgivare som gör skillnad på människor utifrån kön eller sexuell läggning. Det visar ManpowerGroups Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

pexels-fauxels-3184297_650_370– Undersökningen talar sitt tydliga språk – svenskarna vill ha en arbetsgivare som tar ansvar för att bidra till en mer jämlik och jämställd arbetsmarknad. Ett företag som har tydliga värderingar och vågar prata om dem har mycket att vinna, inte minst i form av ett stärkt arbetsgivarvarumärke och ökad intern stolthet, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Drygt fyra av fem svenskar kan inte tänka sig att jobba för ett företag som gör skillnad på människor utifrån faktorer som etnicitet, kön eller sexuell läggning – det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life, som har besvarats av 2 931 svenskar.

Resultaten i undersökningen är relativt oberoende av ålder – i stället finns de tydligaste skillnaderna i svenskarnas attityder mellan könen. 87 procent av de kvinnliga respondenterna i undersökningen kan inte tänka sig att arbeta på ett företag som gör skillnad på människor utifrån etnicitet eller hudfärg, och 86 procent av kvinnorna svarar detsamma utifrån faktorer som kön eller sexuell läggning. Motsvarande andel bland männen är lägre, 78 respektive 76 procent.

– Det kan vara en stor fördel att våga kommunicera kring sina värderingar. Bland annat är det ett sätt för företaget att särskilja sig på en arbetsmarknad där konkurrensen om att hitta rätt kompetens hårdnar allt mer. Den arbetsgivare som lyckas väl med inkluderingen har exempelvis goda möjligheter att öka attraktionskraften gentemot kvinnliga medarbetare, säger Mikael Jansson.

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency