Aktivt klimatarbete hos arbetsgivaren viktigt för yngre

Tre av fyra unga svenskar, 75 procent, uppger att det är ganska eller mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt klimatarbete när de söker nytt jobb. Det visar en undersökning från ManpowerGroup.

– Klimatet är en oerhört viktig fråga som påverkar människors livsstil, konsumtionsvanor och val av arbetsgivare, inte minst hos unga. En systematisk satsning på klimatarbete kommer vara en förutsättning för de arbetsgivare som vill fånga upp unga talanger i framtiden, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Tre av fyra unga svenskar, 75 procent, uppger att det är ganska eller mycket viktigt att arbetsgivaren bedriver ett aktivt klimatarbete när de söker jobb, enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life. Bland äldre är motsvarande siffra 65 procent och bland svenskar i allmänhet 69 procent.

Unga mer positiva

Yngre svenskar är även den grupp som är mest positiv till sin nuvarande arbetsgivares klimatarbete. Drygt två av tre respondenter som är yngre än 30 år, 70 procent, ger betyget ganska eller mycket bra på arbetsgivarens klimatarbete 2021. Under 2019 var motsvarande siffra bland yngre 65 procent, enligt Manpower Work Life.

– Pandemiåret har drivit på för digitala arbetsformer och minskat vårt resande, vilket sannolikt har varit positivt för klimatet. Nu har Sveriges arbetsgivare en möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen, ta vara på medarbetarnas klimatintresse och samtidigt stärka den interna stoltheten på företaget, säger Mikael Jansson.

Ta del av vår hållbarhetsrapport

ManpowerGroups hållbarhetsarbete är centrerat kring tre pelare som syftar till att förbättra anställningsarbeten för morgondagens talanger, bygga upp ny kompetens för en föränderlig arbetsmarknad, samt att värna om mångfald på arbetsplatsen. I hållbarhetsrapporten för 2020 sammanfattas ManpowerGroups arbete för ett sunt, flexibelt och hållbart arbetsliv i Sverige under det senaste året.

Fakta: några av ManpowerGroups klimatresultat 2020
• Totalt sett minskade koncernens CO2-utsläpp med 82 % under 2020.
• Mellan 2019 och 2020 sänktes koldioxidutsläppen genererade av ManpowerGroups flygresor med 58%, till ett totalt utsläpp på 46 ton. Sedan 2012 har koldioxidutsläppen som genereras av flygresor sänkts med 73%.
• De datacenter som nyttjas av ManpowerGroup använde drygt 90% förnybar energi under 2020, att jämföra med 70% år 2019.
• 100 % av den energi ManpowerGroup använder på kontor i Sverige är förnybar.

Läs vår hållbarhetsrapport

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency