10 sätt att främja en HBTQI-vänlig arbetsplats

Vi på ManpowerGroup tycker att företag har ett ansvar att skapa mångfald och inkludering på arbetsplatsen. En sund arbetsmiljö med engagerade medarbetare förutsätter att alla känner sig trygga och kan vara sig själva. Det inkluderar att kunna vara öppen om sin sexuella läggning eller kunna ge uttryck för en könsöverskridande identitet utan att utsättas för fördomar eller diskriminering. Här är 10 sätt att få en HBTQI-vänlig arbetsplats.MPG-Pride-2021-1. Gör research. Börja med FN:s uppförandekod ”Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People” som samlar input från hundratals företag inom olika branscher och sektorer och ger vägledning om hur företag kan stödja HBTQI-personer på arbetsplatsen, marknaden och i samhället.

2. Ta fram en mångfald- och inkluderingspolicy. Policyn bör formulera ett tydligt syfte och beskriva varför arbetet är viktigt, hur ni ska arbeta och vad som krävs för att leva upp till policyn. Den bör också förklara företagets och anställdas ansvar och beskriva vad som kommer att hända om policyn inte efterlevs. Multinationella företag behöver en sammanhållen global strategi för implementering av policyn eftersom rättvis behandling av HBTQI-personer inte är en självklarhet i många länder.

3. Förankra policyn med medarbetare och ledning. Säkerställ att anställda och ledning ställer sig bakom och förstår vikten av den nya policyn. Utbilda regelbundet all personal inom mångfald- och inkluderingsfrågor. 

4. Utnyttja tekniken. Det finns modern teknik som bland annat kan hjälpa ditt företag att skapa policyer och god praxis, göra analyser, identifiera fördomar, öka transparens, och utbilda personal. Ladda ner World Economic Forums ”Diversity, Equity and Inclusion 4.0” för att utforska alla möjligheter som den digitala tekniken nu erbjuder.

5. Skapa en kultur av medveten inkludering. En välkomnande arbetsplats är en plats där människor med olika bakgrund känner sig sedda, hörda och uppskattade – inte för att de smälter in, utan för att de bidrar med ett annat perspektiv. Se till att hålla grupptänkande och fördomar inom beslutsfattande i schack.

6. Bygg ett mångsidigt ledarteam. Kulturförändringar börjar med ledarskapet. Om din organisation menar allvar med sin mångfaldspolicy behöver det finnas mångfald bland företagets interna ledare. Uppmuntra ledaregenskaper såsom nyfikenhet, ödmjukhet och mod för att skapa en företagskultur där de anställda vill lära nytt, kan erkänna när de begår misstag och vågar stå upp mot orättvisor.

7. Öka det normkritiska tänkandet genom HBTQI-nätverk. För att attrahera och behålla HBTQ-anställda kan företag uppmuntra och stödja interna och externa nätverksgrupper med fokus på HBTQI-frågor.

8. Visa stöd offentligt. Genom att sponsra en HBTQI-verksamhet kan ditt företag visa engagemang för HBTQ-personer utåt och bättre förstå de utmaningar HBTQI-anställda står inför.

9. Lyssna, be om ursäkt och lär av dina misstag.Det är vanligt för minoriteter att utsättas för så kallade mikroagressioner - det vill säga vardagliga, mer eller mindre subtila negativa händelser. Det kan vara blickar, frågor och kommentarer som speglar oförståelse eller fördomar. Om en HBTQI-kollega eller anställd upplever sig illa behandlad, är det viktigt att svara med medkänsla och ödmjukhet. Ta sådana situationer på allvar och anpassa ditt beteende.

10. Sätt upp mål och följ dina framsteg. Ditt företags beslutsfattare bör få regelbundna uppdateringar om framstegen inom mångfald och inkluderingsarbetet, inklusive uppdateringar om anställdas erfarenhet och engagemangsnivåer.

 

Du kan läsa vår engelska HBTQ + Inclusive #WordsatWork-guide här.

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency