Så arbetar ManpowerGroup med hållbarhet

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete på de områden där vi kan göra störst skillnad inom miljö,socialt ansvar och bolagsstyrning.

Miljö

Miljöarbete med sikte mot klimatneutralitet

ManpowerGroup har sedan länge ett systematiskt miljöarbete på plats som bygger på ständig förbättring. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp utifrån metoden för vetenskapligt baserade mål och åtagit oss att halvera våra utsläpp till 2030 och att nå klimatneutralitet 2045. För att nå målen arbetar vi exempelvis med att minimera påverkan från tjänsteresor och att minska vår energiförbrukning. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess.

Här kan du läsa mer om våra miljömål och vår miljöpolicy

Socialt ansvar

Socialt ansvar – trygghet och inkludering för anställda

Genom en rad olika insatser hjälper vi människor att utveckla de färdigheter som behövs för att komma in på arbetsmarknaden, och att bygga upp nya kompetenser som efterfrågas i takt med att behoven på arbetsmarknaden ändras. 

Vi genomför konkreta åtgärder för mångfald, jämlikhet och inkludering och utbildar och kompetensutvecklar tusentals människor varje år i Sverige, så att fler kan stärka sin position på arbetsmarknaden. Det öppnar dörren till jobb, särskilt för unga och de som står utanför arbetsmarknaden. Som en av Sveriges största privata arbetsgivare tar vi ansvar för våra medarbetare och konsulter som alla har kollektivavtal och gratis kompetensutveckling.

Arbetsmiljö är något vi tar på största allvar och vi arbetar för säkra arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning – hållbarhet i affären

Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt och är stolta över att sätta en hög standard för vår bransch. Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv har fått många erkännanden både i Sverige och internationellt. Vi har bland annat utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute för fjortonde året. Företagen som får utmärkelsen arbetar aktivt med att främja en kultur av etik och öppenhet på alla nivåer i företaget.

Ecovadis logo_padding

Högsta betyg i hållbarhet

ManpowerGroup Sveriges hållbarhetsarbete har nått högsta nivån i EcoVadis internationella hållbarhetsbedömning. EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag. De utvärderar mer än 75 000 företag världen över utifrån hur företagen hanterar sin påverkan på ekonomi, miljö och samhälle samt hur transparent deras arbete är.

Cover ESG report_300_300-1

Internationell hållbarhetsrapport

I vår stora internationella hållbarhetsrapport – Working to Change the World sammanfattar vi hur vi under 2021 - 2022 har arbetat med klimat, socialt ansvar och god bolagsstyrning i de 75 länder där vi verkar.

Läs mer
Hållbara exempel från vår verksamhet