Illustration av en retursymbol

ManpowerGroup Sveriges miljömål för 2022

Miljömålen för 2022 är satta i enlighet med vårt åtagande enligt Science Based Targets initiative (SBTi) - att minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och nå nettonoll 2045. Vi siktar under året på att uppnå en utsläppsminskning om totalt 58 ton, -14% från 2019. Delmålen är -10 procent för flyg och hyrbilar, och -15 procent för tjänstebilar. Elförbrukning på kontoren är ett nytt miljömål där vi vill komma ner till det svenska genomsnittet 50 kilowattimmar per kvadratmeter, en sänkning med 2,4%.

Läs mer om vårt globala hållbarhetsarbete