Två av tre kan tänka sig vidareutbildning för nytt jobb

En ny undersökning visar att två av tre svenskar, 65 procent, uppger att de skulle kunna tänka sig att vidareutbilda sig för att få ett nytt jobb. Och ju yngre man är, desto mer positivt inställd är man till tanken på att plugga vidare.

– Med den förändring vi just nu genomgår på arbetsmarknaden kommer vidareutbildning vara väldigt viktigt för att kunna få nytt jobb när konjunkturen vänder. Därför är det bra att många är så positivt inställda att lära sig nytt för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Ju yngre man är, desto mer positivt inställd till vidareutbildning

Två av tre svenskar uppger i ManpowerGroups undersökning Work Life att de kan tänka sig att vidareutbilda sig för att få nytt jobb. Ju yngre man är, desto mer positivt inställd är man till tanken på att plugga vidare. Men hela sex av tio som är över 45 år, 57 procent, är positiva till en vidareutbildning.

– Regeringen har föreslagit ett antal viktiga satsningar, bland annat fler utbildningsplatser på universitet och högskola. Men även arbetsgivare i de branscher där det råder kompetensbrist och efterfrågan på arbetskraft måste ta sitt samhällsansvar och satsa på utbildningsinsatser som snabbt hjälper folk i arbete, säger Mikael Jansson.

Den svenska arbetsmarknaden har nått rekordhöga nivåer på varsel under våren och Arbetsförmedlingen har gett en prognos om 11 procent arbetslöshet under sommaren, arbetslösheten väntas stiga fram till början av 2021 och toppa på 11,4 procent för att därefter långsamt vända nedåt, till följd av pandemin, enligt Arbetsförmedlingen.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen. Frågorna som ställdes var:

För att få nytt jobb, vad skulle du kunna tänka dig att göra?

Alla

Man

Kvinna

Upp till 29 år

30 till 45 

Över 45 år 

Besöka företaget jag vill jobba på

70%

76%

65%

78%

70%

65%

Gå en utbildning

65%

65%

66%

75%

69%

57%

Ta hjälp av en jobbcoach

47%

46%

49%

42%

47%

50%

Spela in en video där jag presenterar mig själv

21%

22%

20%

29%

19%

18%

Ljuga på mitt CV

2%

4%

1%

4%

4%

1%

Inget av ovanstående

6%

6%

7%

4%

5%

9%

Tveksam, vet ej

4%

3%

4%

2%

3%

5%

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency