Tre av fyra svenska arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens

Hela 77 procent av svenska företag säger att de har svårt att hitta personer med rätt kompetens till sin verksamhet. Endast en gång tidigare har kompetensbristen legat på samma höga nivå i landet. Samtidigt har den globala kompetensbristen ökat drastiskt, vilket leder till konkurrens om de internationella talangerna. Det visar en undersökning från ManpowerGroup.

Top 5 bristyrken i Sverige

Undersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 1 000 intervjuer i Sverige. Mer än tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, säger att de upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetenser till verksamheten. Siffran är rekordhög. Endast en gång tidigare i undersökningens historia, 2019, har kompetensbristen legat på samma nivåer. Framför allt är det IT- och datakompetens som svenska arbetsgivare saknar.

De största bristkompetenserna i Sverige 2022:

 1. IT- och datakompetens
 2. Sälj- och marknadsföringskompetens
 3. Tillverknings- och produktionskompetens
 4. HR-kompetens*
 5. Operativ- och logistikkompetens*

* Bristen på HR-kompetens och operativ- och logistikkompetens är lika stor enligt undersökningen. 

Det bästa arbetsgivare kan göra är att rekrytera eller hyra in personer baserat på potential och personliga drivkrafter, för att sedan själva svara för kompetenshöjningen som behövs för att tillgodose behoven internt, säger ManpowerGroups vd Mikael Jansson.

De mest attraktiva egenskaperna i Sverige 2022:

 1. Pålitlighet och ansvarstagande
 2. Aktivt lärande och nyfikenhet
 3. Kreativitet och originalitet
 4. Ledarskap och social förmåga
 5. Kritiskt tänkande och analytisk förmåga

Drastiskt ökad kompetensbrist i hela världen

Globalt ligger har 75 procent av alla arbetsgivare svårt att rekrytera rätt kompetenser, vilket är en rekordhög siffra. Till skillnad från i Sverige, som länge tampats med stor kompetensbrist, har utvecklingen globalt drastiskt försämrats under de senaste fem åren. 2018 var motsvarande siffra 45 procent. Framför allt i Asien är det svårt att hitta rätt kompetens – hela fyra av fem av de länder med högst kompetensbrist finns där. Bland de nordiska länderna som ingår i undersökningen så uppger 70 procent av arbetsgivarna i både Norge och Finland att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Länderna med störst kompetensbrist 2022:

 1. Taiwan, 88 procent
 2. Portugal, 85 procent
 3. Singapore, 84 procent
 4. Kina, 83 procent
 5. Indien, 83 procent

New call-to-action

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency