Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år. Det visar vår nya undersökning. 

– Det finns i dag en alltför stor skillnad mellan arbetskraftens kompetens och arbetsgivarnas behov. För att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, på både kort och lång sikt, måste svenska företag satsa på att ge medarbetarna möjlighet att utveckla sina förmågor. I rekryteringar är det klokt att inte bara se på tidigare meriter utan satsa på personer som har rätt förutsättningar och förmåga att lära sig nytt, säger Mikael Jansson.

Mjuka förmågor – svårast att hitta

Redan före covid-19 var arbetsmarknaden i stor förändring, och med pandemin som katalysator innebar 2020 det största skiftet i arbetsmarknadens kompetensbehov sedan andra världskriget, internationellt sett. Digitaliseringen medför att branscher som IT och data lider ständig brist på relevant kompetens, medan mjuka förmågor som initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet blir mer eftertraktade när många förväntas jobba på distans.

– Internationellt ser vi att konkurrensen om framtidens talanger hårdnar. Genom att prioritera hälsa, välmående och flexibilitet som möjliggör balans i livet kan svenska arbetsgivare bli bättre på att attrahera, engagera och behålla kompetens, säger Mikael Jansson.

Läs mer om kompetensbrist ur ett globalt perspektiv

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency