Så skapas en innovationskultur

I takt med att allt högre krav ställs på företags innovationsförmåga blir organisationskulturen en avgörande konkurrensfördel, eftersom den möjliggör – eller motverkar – innovation. Baserat på ny forskning har ManpowerGroup sammanställt nio tips för att skapa en innovationskultur på arbetsplatsen.

Att ta steget från idé till innovation kräver struktur, handlingskraft – och mod att göra på nya sätt. Därför har Right Management och ManpowerGroup sammanställt nio tips för att skapa en innovationskultur, baserat på aktuell forskning kring framgångsfaktorer för innovativt ledarskap.

9 delar i en innovativ kultur

1. Tillit. En tillitsfull kultur hjälper idéer att växa till innovation. Skapa en trygg miljö där det finns utrymme för att dela idéer och våga misslyckas.

2. Nyfikenhet. En icke-auktoritär och coachande ledarstil är nyckeln till att ta vara på medarbetarnas nyfikenhet. Ställ er frågan: ”Hur skulle man kunna göra istället?”.

3. Experimentlust. Att våga testa sig fram och utmana status quo är en förutsättning för en innovationskultur. Experimentera samtidigt som ni fokuserar på era långsiktiga mål.

4. Uthållighet. En kultur där uthållighet premieras når längre. Ge medarbetarna stöd och riktlinjer för att gå från idé till faktiskt utförande.

5. Grit. En kultur där uthållighet premieras når längre. Ge medarbetarna stöd och riktlinjer för att gå från idé till faktiskt utförande.Förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgångar kallas ibland grit. Uppmuntra ihärdighet när det är uppförsbacke.

6. Samarbete. Ensam är inte stark i en snabbt föränderlig värld. Se till att medarbetare löser uppgifter tillsammans med andra för större chanser att lyckas.

7. Kommunikation. Många uppgifter kan lösas mer effektivt genom att helt enkelt prata med varandra. Uppmuntra medarbetarna att lyssna på varandra och att dela sina idéer.

8. Mångfald. Personer med olika erfarenheter, förmågor och egenskaper ger olika infallsvinklar. Dra nytta av allas perspektiv och samarbeta för innovativa lösningar.

9. Läraktighet. Viljan och förmågan att lära nytt är ofta viktigare än det människor redan kan. Uppmuntra att ta till sig ny kompetens och att dela med sig av lärdomar till andra.

Innovation Culture

Ladda ner faktabladet

 

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency