Bristen på IT-kompetens hotar att minska Sveriges konkurrenskraft

I dag har hela tre av fyra svenska arbetsgivare svårt hitta rätt kompetens – inte minst inom IT-branschen, som globalt är en av de tre yrkesområden som har störst kompetensbrist. Den främsta orsaken till kompetensgapet inom IT-branschen är att svenska studenter väljer bort utbildningarna inom IT. Det här visar Experis senaste rapport "Stack it up" som listar de mest efterfrågade rollerna inom IT samt råd kring hur företag kan lösa kompetensbristen på IT-området.

Bristen på IT-kompetens hotar att bromsa oss och i värsta fall minska Sveriges konkurrenskraft.  Det finns ingen enkel universallösning, men detta skulle kunna bidra till att förbättra situationen:  

 • Fler platser på eftergymnasiala utbildningar  
  Alldeles för få kommer ut från tekniska utbildningar, det räcker inte på långt när till för att täcka behoven. En viktig åtgärd är därför att öka antalet platser och aktivt rekrytera in lämpliga elever.  
   
 • Aktiva arbetsgivare 
  Eftersom kompetensen inte alltid finns att rekrytera behöver arbetsgivare själva skapa den. Börja internt: omskola och vidareutbilda lämpliga medarbetare till nya uppgifter inom IT.  Se över och stärk ert erbjudande för att locka talanger och utveckla en kultur av ständigt lärande i hela organisationen, exempelvis genom satsningar på coachning och utbildning. Det blir en win-win för medarbetare och företag. 
 • Långsiktiga lösningar  
  I regeringens digitaliseringsstrategi heter det att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och ett led i det är att förbereda våra skolelever för ett digitaliserat yrkesliv. Skolverkets uppföljning av digitaliseringsstrategin visar dock att sex av tio högstadieelever och sju av tio gymnasielever uppger att de inte fått lära sig hur programmering fungerar. Programmering är också det område där högst andel lärare anser att de har behov av kompetensutveckling. Här behövs en förbättring. 
   

Stack it up - rapportLäs rapporten

 

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency