Kvinnor mer stressade än män på arbetsplatsen

Två av tre kvinnor, 67 procent, är stressade varje vecka på jobbet – jämfört med 57 procent av männen. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life. Resultaten ligger i linje med Nationella Folkhälsoenkäten, som visar att kvinnors stressnivå blivit allt högre än männens under de senaste tio åren.   

pexels-energepiccom-313690_650_370

– Det är oroväckande att det fortfarande är en så stor skillnad i kvinnors och mäns stressnivåer på jobbet, och att skillnaden tycks öka snarare än minska. Arbetsgivarna måste bli bättre på att fånga upp signaler om stressade medarbetare, och se till att arbetsuppgifterna fördelas jämnt mellan könen, säger Elisabeth Skol, hr-direktör för ManpowerGroup Sverige. 

67 procent av landets kvinnor uppger att de är stressade på jobbet varje vecka, jämfört med 57 procent av männen. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, ManpowerGroups Work Life, som har besvarats av 1 939 svenskar. Den vanligaste källan till stress är helt enkelt att man har för mycket att göra, följt av uppgifter som tar för lång tid – exempelvis krånglande it-system. Även stressade kollegor och chefer bidrar till ökade stressnivåer.

Skillnaden i stressnivå mellan könen bekräftas av Nationella folkhälsoenkäten, som visar att andelen kvinnor som uppger att de för närvarande känner sig stressade har ökat från 19,1 till 23,1 procent under en tioårsperiod. Andelen stressade män har under samma period endast ökat från 12,5 till 13,5 procent, vilket innebär att skillnaden mellan könen blir allt större. En rapport från Försäkringskassan visade år 2020 att kvinnor löper 41 procent högre risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. 

– Den här utvecklingen påverkar inte bara den enskilde individen. Stress leder till ökad sjukfrånvaro, som i slutändan drabbar både arbetsgivare och samhälle. Alla skulle vinna på att arbetsgivarna fördelar arbetet, och särskilt de så kallade osynliga arbetsuppgifterna, jämnt mellan könen. Även ett tydligare ledarskap och genomarbetade strukturer på arbetsplatsen kan bidra till att minska stressnivåerna för de anställda, inte minst på kvinnodominerade arbetsplatser, säger Elisabeth Skol. 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency