Knappt en av tio föredrar digitala anställningsintervjuer

Zoom och Teams i all ära – men när det kommer till arbetsintervjuer är det digitala mötet inget vinnande koncept. Färre än var tionde svensk, 8 procent, föredrar digitala intervjuer vid en arbetsintervju. Det visar vår undersökning Work Life som är Sveriges största arbetslivspanel.

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project. 

– Det här visar hur viktigt det första intrycket är när du ska träffa en potentiell arbetsgivare. En arbetssökande vill kunna känna in arbetsplatsen med alla sinnen för att avgöra om jobbet är rätt eller inte. Att gå på anställningsintervju är som att gå på dejt – det måste klicka för båda parterna, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup.

När omkring 2 800 anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande fick frågan om hur de föredrar att nästa anställningsintervju ska gå till, svarade bara 8 procent att de enbart vill ha digitala möten. Drygt hälften, 52 procent, vill endast träffa arbetsgivaren på plats, medan 38 procent föredrar en kombination av digitala och fysiska anställningsintervjuer.

80 procent föredrar en kombination av distans- och kontorsjobb

Det fysiska mötet blir däremot mindre viktigt när arbetsintervjun övergår till anställning. I undersökningen uppger nästan fyra av fem svenskar, 78 procent, att flexibilitet på jobbet har blivit viktigare under pandemin. Hela 80 procent föredrar en kombination av distans- och kontorsjobb i framtiden och ännu fler, 85 procent, ställer sig positiva till att arbetsgivaren erbjuder möjlighet till distansjobb.

– Slopade restriktioner innebär att många arbetsgivare återgår till fysiska anställningsintervjuer, vilket är positivt för rekryteringen. Däremot har pandemin skapat nya förväntningar, vilket måste tas i beaktande även utan restriktioner. De som vill rekrytera och behålla framtidens talanger måste tillgodose medarbetarnas önskemål om frihet och flexibilitet, säger Elisabeth Skol.

Tre tips för framtidens rekrytering

1. Ge den arbetssökande inflytande
När den arbetssökande ska kallas till intervju, fråga gärna om hen föredrar att träffas digitalt, fysiskt eller både och. Det markerar direkt att ni som arbetsgivare värnar om den arbetssökandes önskemål.

2. Erbjud frihet och flexibilitet
Om arbetsuppgifterna tillåter, ge den arbetssökande möjligheten att avgöra hur, när och var hen vill jobba. Arbetsgivare som erbjuder inflytande över arbetsdagen kommer att ha en stor konkurrensfördel i rekryteringen.

3. Satsa på den kollegiala stämningen
Nästan hälften av svenskarna, 48 procent, anser att den kollegiala sammanhållningen har påverkats negativt av distansarbetet under pandemin. En flexibel arbetsplats ökar behovet av att sträva efter god stämning på jobbet. Använd till exempel kontoret som en aktiv mötesplats där fokus ligger på ökad gemenskap.

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency