Klar majoritet av svenska företag uppger att de inte är jämställda

Endast var sjätte arbetsgivare i Sverige, 16 procent, uppger att de har uppnått full jämställdhet – det visar vår undersökning bland 788 svenska företag, genomförd av inför internationella kvinnodagen. Hela 38 procent, uppger att de är ganska eller mycket långt ifrån att uppnå jämställdhet, medan 43 procent uppger att de är på god väg.

pexels-fauxels-3184299_650_370


 När svenska arbetsgivare får uppskatta hur långt de kommit i jämställdheten gällande lika lön, lika möjligheter till karriärutveckling samt ledarskapsutveckling, bedömer endast vart tredje företag att de kommer ha nått hela vägen fram med sitt jämställdhetsarbete om bara två år. Ett av fyra företag, 24 procent, tror däremot att de kommer vara ganska eller en bra bit ifrån jämställdhet. Undersökningen visar samtidigt att knappt hälften, 43 procent, av landets företag arbetar strukturerat med att behålla och rekrytera personal på ett sätt som bidrar till jämställdhet.
 
– Det är positivt att det finns en hög ambition på svenska arbetsplatser att bli mer jämställda, men desto mer nedslående att mindre än hälften av svenska företag har en krisinsikt. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver du ta de här frågorna på allvar, annars kommer hälften av talangen att söka sig till konkurrenten som gör ett bättre jobb, säger Mikael Jansson.
 
Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln är de branscher som anser sig ha kommit längst. 26 procent av företagen här anser att de har uppnått full jämställdhet gällande lika lön, lika möjligheter till karriärutveckling samt ledarskapsutveckling. Sämst placerar sig IT-branschen, där endast nio procent av arbetsgivarna uppger att de är helt jämställda. Yrken med IT-kompetenser finns återkommande på Arbetsförmedlingens lista över framtida bristyrken och branschen lider sedan länge av en svårbotlig kompetensbrist.
 
– De branscher som i dag upplever att de har svårt att rekrytera behöver lägga i en högre växel för att öka jämställdheten. Aktörer inom en bransch behöver arbeta tillsammans för att höja ryktet för hela branschen, och mitt råd är att börja med jämställdhet och mångfald, säger Mikael Jansson. 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency