Fyra tips för hur arbetsgivare kan skapa en jämställd arbetsplats

Att sträva mot jämställdhet på arbetsplatsen medför många positiva effekter – företag med kvinnor på toppen presterar bättre. Så gott som alltid gynnas verksamhetens produktivitet och resultat av en jämn könsfördelning bland medarbetare och ledare. Vi har samlat fyra tips för hur arbetsgivare kan skapa jämställdhet på arbetsplatsen.

Kvinnor

Tips för jämställda arbetsplatser

1. Sätt upp mätbara mål för att anställa och befordra på ett jämställt sätt. Glöm inte att också regelbundet mäta hur medarbetarna själva upplever jämställdheten på arbetsplatsen. 

2. Fler män än kvinnor i ledningen? För att få in fler kvinnor i ledande roller måste högsta ledningen driva frågan och mätas på konkreta mål. Identifiera de hinder som kvinnor traditionellt sett möter i karriären och arbeta för att ta bort könsbestämda karriärvägar.

3. Ge medarbetarna möjlighet att utveckla både tekniska och mjuka färdigheter. Identifiera närliggande och överförbara kompetenser och arbeta med kortare intensiva utbildningsinsatser för att hjälpa talanger vidare till nästa roll.

4. Distansarbete och flexibilitet kan vara avgörande för en jämställd arbetsplats. Hitta sätt att bygga in flexibilitet i roller som tidigare betraktats som oflexibla och gör det möjligt för småbarnsföräldrar att göra karriär.

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency