Dessa viktiga styrkor hos dyslektiker behövs på arbetsmarknaden

De arbetsuppgifter som dyslektiker vanligtvis har utmaningar med digitaliseras i allt högre grad. Samtidigt har dyslektiker ofta andra förmågor som värdesätts högt på arbetsmarknaden idag, en arbetsmarknad där vi ser en rekordhög talangbrist. Genom att ändra normerna så att fler kan ta plats finns stora fördelar att uppnå såväl för företag som för samhället och inte minst för individen.  

Dyslexi påverkar ungefär var femte person och är en genetisk skillnad i förmågan att lära sig och bearbeta information. Som ett resultat av svårigheterna har dyslektiker ofta utvecklat olika kompenserande förmågor, med styrkor som bland annat innovation, problemlösning, kommunikation och inspirerande ledarskap - egenskaper som är mycket eftersökta på arbetsmarknaden.   

Enligt ManpowerGroup’s Dynamic Dyslexia Repport har dyslektiker ofta en kombination av dessa förmågor: 

 • Kommunikationsförmåga – bra på att kommunicera tydligt och engagerande 
 • Fantasiförmåga – väl utvecklad fantasi, bra på att skapa originella idéer 
 • Visualiseringsförmåga– lätt att föreställa sig hur något kommer att se ut efter en förändring 
 • Utforskande tankesätt – utforskar idéer på ett konsekvent och entusiastiskt sätt 
 • Kontaktskapande – förmåga att förstå sig själv och sammanföra och påverka andra 
 • Resonemangsförmåga – bra på att förstå mönster, dra slutsatser och skapa beslutsregler 

pexels-fauxels-3184405

Fem sätt att locka till sig talanger med dyslexi

Så här kan företag och rekryterare se till att inte skapa onödiga hinder för kandidater med dyslexi:

 • Erbjud extra tid och tysta rum för tester och ställ tydliga frågor 

 • Ha överseende med stavfel, de speglar inte engagemang eller förmåga 

 • Gör det lättare för kandidater att berätta att de är dyslektiker genom att göra det tydligt att företaget inte ser det som en nackdel 

 • Var beredd att frångå traditionella tester, för dyslektiker kan det ibland vara bättre att få visa sina förmågor med intervjuer och kompetensbaserad bedömning 

 • Be aldrig om bevis på att kandidaten är dyslektiker.

Läs rapporten


Rapporten ManpowerGroup’s Dynamic Dyslexia Repport är framtagen av ManpowerGroup i USA och välgörenhetsorganisation Made By Dyslexia.Made By Dyslexia är en global välgörenhetsorganisation som drivs avframgångsrika dyslektiker med syfte att hjälpa världen att förstå, värdera och stödja dyslexi. www.madebydyslexia.org
Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency