Antalet arbetssökande per ledigt jobb ökar i Sverige

Matchningsgapet uppgick till hela 2,6 arbetssökande per ledigt jobb under det tredje kvartalet 2022. Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Till stor del beror gapet på att många långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Matchningsgapet_Q4_2022_650_370

– Från och med 2023 ska Arbetsförmedlingen förstärka stödet till långtidsarbetslösa, vilket förhoppningsvis kan bidra till att minska matchningsgapet i Sverige. Om fler människor får hjälp till utbildning och kompetensutveckling kan det göra stor skillnad, både för samhället och för individen, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Antalet arbetssökande i Sverige uppgick till 367 200 personer under det tredje kvartalet 2022, medan antalet lediga jobb var 143 772 – det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns 2,6 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,5. Under första kvartalet 2022 var matchningsgapet 2,4.

I Södermanland är läget svårast – där gick det 7,7 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det tredje kvartalet. Stockholms län hade det lägsta matchningsgapet, med 1,7 arbetssökande per ledigt jobb.

– Arbetssökande saknar allt för ofta den kompetens som arbetsgivare behöver. Därför är det viktigt att vi och andra leverantörer av matchningstjänster motiverar arbetssökande till att utbilda sig inom bristyrken, så att det faktiskt leder till arbete. Att ge rätt vägledning är ett sätt att bryta långtidsarbetslösheten och samtidigt bidra till att minska kompetensbristen, säger Lena Molin.

Under de tre första kvartalen år 2022 har 34 728 arbetssökande fått hjälp till studier och jobb genom olika matchningstjänster. Inom ramen för Manpower Matchnings tjänst Rusta och matcha har 198 personer fått hjälp till studier, och 1 028 personer har fått hjälp till jobb under de tre första kvartalen i år.

Arbetssökande per jobb och region, Q3 2022:
• Blekinge: 4,1
• Dalarna: 2,5
• Gävleborg: 4,1
• Jämtland: 2,9
• Jönköpings län: 2,0
• Kronoberg: 5,1
• Skåne: 3,8
• Stockholms län: 1,7
• Södermanland: 7,7
• Uppsala län: 4,2
• Västernorrland: 3,1
• Västmanland: 5,2
• Västra Götaland: 2,5
• Örebro län: 2,9
• Östergötland: 2,0
• Hela landet: 2,6

Om Matchningsgapet:
Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower Matchning, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetssökande och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2022 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Läs mer om Manpower Matchning

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency