2,5 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen under andra kvartalet

Det gick hela 2,5 arbetssökande per ledigt jobb under det andra kvartalet 2022. Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup. Samtidigt uppger 77 procent av arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens.

wooden-pawns-with-glass-divider-coronavirus-prevention

Främst är det långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa i hela Sverige uppgick till 483 200 personer under det andra kvartalet 2022, medan antalet lediga jobb var 192 056 – det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns drygt 2,5 gånger så många arbetslösa som jobbtillfällen. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,4.

I Södermanland är läget svårast – där gick det 5,7 gånger så många arbetslösa på varje jobbtillfälle under andra kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med 1,3 arbetslösa per ledigt jobb.

Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower Matchning, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetslösa och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2022 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

 

 

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency