På ManpowerGroup världen över tror vi på att alltid sätta människan först. Det innebär att vi arbetar för att öka mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet på arbetsplatsen. Vi vill öka människors individuella anställningsbarhet och ge dem större kontroll över sitt välstånd och sin intjäningspotential. På så lär de sig mer om sig själva, förstår sin potential och försäkrar sig om att deras färdigheter efterfrågas på arbetsmarknaden både idag och imorgon.

Som ett globalt storföretag har vi en viktig roll att spela när det gäller Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Genom vårt systematiska hållbarhetsarbete sätter vi en hög standard för branschen i takt med att våra kunders och medarbetares förväntningar ökar.
 

Några höjdpunkter från rapporten:

  • Vi har minskat våra direkta utsläpp med 32% sedan 2019, vilket för oss närmare vår ambition om nettonoll till 2045
  • Vi siktar på att köpa 100% förnybar energi på alla våra nyckelmarknader till 2030
  • I Europa har vi har åtagit oss att under närmaste tre åren placera 30 000 flyktingar i arbete och erbjuda 15 000 utbildningsinsatser
  • Vi blev utsedda till ett av världens mest etiska företag för det 14:e året av Ethisphere - vi är det enda företaget i vår bransch som har fått denna utmärkelse i mer än ett decennium
  • Vi utvecklade omfattande interna riktlinjer för etisk och ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI)

Internationell hållbarhetsrapport_650_370