Sysselsättningstrenden i Sverige för Q4 2022

 

Diagram_Sysselsättning

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +34 procent för fjärde kvartalet. Det är den högsta sysselsättningsprognosen i Europa. Endast Frankrike uppnår samma höga prognos. Främst är det IT-, tech- och kommunikationsbranscherna som förväntar sig att öka sysselsättningen – i Europa ligger arbetsmarknadsprognosen för branschen på +42 procent och i Sverige på +45 procent.

Svenska arbetsgivare har lämnat rekordprognoser flera kvartal i rad, vilket sammantaget gör 2022 till det starkaste året i undersökningens historia. Den högsta prognosen lämnades inför det andra kvartalet då arbetsmarknadsprognosen låg på +38 procent. Prognosen för det fjärde kvartalet är årets näst starkaste prognos.

Alla branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Vid sidan av IT-, tech- och kommunikationsbranscherna, är det bank-, finans- och fastighetsbranschen samt parti- och detaljhandeln som har den högsta prognosen på +39 procent.

– Kampen för att hitta och behålla kompetent arbetskraft är fortsatt hård, vilket försvårar rekryteringen både nationellt och globalt. Det skärper vikten av att satsa på intern kompetensutveckling för att inte halka efter i konkurrensen, säger ManpowerGroups vd Mikael Jansson.

 Jobbprognoser fördelat på bransch

Meos-branscher_dubbel rad_justerad text2

Alla regioner i landet visar positiva jobbprognoser

Samtliga regioner lämnar en prognos som innebär en uppgång från föregående kvartal. Starkast utveckling finns i Mellansverige, vars sysselsättningsprognos är 26 procentenheter högre jämfört med det tredje kvartalet – från +14 till +40. Även övriga regioner visar positiva prognoser.

Svenska regioners jobbprognoser

  • Skåne och Blekinge län, +43 procent
  • Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +40 procent
  • Stockholm- och Uppsalaregionen, +36 procent
  • Norra Sverige, +33 procent
  • Östra Götaland, +31 procent
  • Västra Götaland, +28 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 19 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1–31 juli 2022.

Sysselsättningstrenden räknas ut genom att ta den andel av arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Resultatet justeras sedan utifrån säsongsvariationer såsom årstider, högtider och semesterperioder.  

Kompetensbrist rapporteras av
77 %

av
arbetsgivare i Sverige

Trots stark optimism att anställa, står branschen inför en talangbrist där 3 av 4 svenska arbetsgivare rapporterar svårigheter att hitta den kompetens som behövs.


×