Svenskarnas drömarbetsplats!

 

Vad är det som får någon att trivas på en arbetsplats? Inte bara lite grann, utan så mycket att arbetsplatsen faktiskt kan benämnas som drömarbetsplats. Vi tog reda på det i vår senaste Work Life-undersökning där 2307 personer deltog i undersökningen och svarade på frågor om sin drömarbetsplats.

Allra först en enkel siffra: endast 7 procent av svenskarna jobbar idag på sin drömarbetsplats. Drömarbetsplatsen kännetecknas av bra kollegor och en bra chef, det är de två faktorer som väger tyngst när svenskarna tittar på sin drömarbetsplats. Men även om det inte ens är en av tio som jobbar på sin drömarbetsplats så anger 40 procent att deras nuvarande arbetsplats är ganska lik drömarbetsplatsen.

Bra kollegor och en bra chef är viktigast

Drömarbetsplatsen kännetecknas av kollegor och en chef som vi trivs med. Det är faktiskt till och med viktigare än att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Därför blir det extra positivt att undersökningen visar att vi trivs med våra kollegor och att 37 procent av oss är övertygade om att vi uppfattas positivt som kollega.

Läs mer om drömarbetsplatsen

Ladda ned vårt faktablad om drömarbetsplatsen