WorkLife-undersøkelse: Norske arbeidstakere frykter for jobbene
2015.12.15

22 prosent  mener det er ganske stor fare for at jobben deres rammes av nedbemanning eller nedleggelse.ManpowerGroups siste WorkLife-undersøkelse viser at en av fire er blitt mer usikre på arbeidssituasjonen sin det siste året. I privat sektor er det hele 32 prosent som opplever jobben som mindre sikker.

– Det er naturlig at flere frykter nedbemanning med tanke på stigende arbeidsledighet og utfordringene vi har sett i oljebransjen. Samtidig er det viktig å minne hverandre på at arbeidsledigheten i Norge fortsatt er lav og at arbeidsmarkedet byr på mange muligheter, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup,

I undersøkelsen oppgir 22 prosent at de mener det er svært eller ganske stor fare for at jobben deres rammes av nedbemanning eller nedleggelse.

– Det går et skille mellom privat og offentlig sektor. Arbeidstakere i privat sektor er mest bekymret. Ellers ser vi små forskjeller mellom ulike aldersgrupper og mellom dem med lav og høy utdanning, påpeker Brath.

Hennes råd til dem som frykter at de selv er i faresonen for å bli sagt opp, er å innta en aktiv holdning til problemstillingen.

– Det er utfordrende å få beskjed om at man er i fare for å miste jobben. Det er viktig å være proaktiv og åpen om situasjonen. Bruk nettverket ditt for å orientere deg om andre jobber, sier Brath.

Hun viser til at arbeidsgiver ofte vil stille opp med både karriererådgivning og annen bistand når det er flere som blir rammet av nedbemanning.

– Kanskje gir dette en mulighet til å ta etterutdanning eller til å vurdere alternative karriereveier. Flere må nok også være villige til å flytte på seg for å få en ny jobb, sier Brath.


ManpowerGroups tipsliste til deg som er i fare for å bli nedbemannet:

  • Vær offensiv – det er bedre å se problemet i øynene og prøve å påvirke resultatet enn å vente på at man blir sagt opp
  • Utnytt nettverket ditt - du kjenner hundrevis av mennesker
  • Vær aktiv på sosiale medier som LinkedIn
  • Vær åpen – kanskje åpner det seg muligheter i en annen bransje eller i en annen stilling enn du hadde tenkt
  • Vær tålmodig – jobbsøking er en prosess. Det kan ta tid å komme i mål

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i oktober 2015 på oppdrag fra ManpowerGroup, blant 2000 respondenter fra landsrepresentativ befolkning over 18 år.

For mer informasjon, ta kontakt med: Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup
Telefon: 930 24 314, epost: [email protected]

Oppdatert: 2016.04.15