Work Life-undersøkelse: Halve Norge er klare for jobbskifte
2013.09.02

Nær halvparten av norske arbeidstakere er åpne for å skifte jobb nå.  Høyere lønn og muligheter for faglig utvikling, er det viktigste i en framtidig jobb, viser ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse.

Halvparten svarer at de enten aktivt søker jobb, venter og ser om noe dukker opp eller at de er åpne for ny jobb. Aldersmessig går det et skille ved 50 år. Mens de under 40 år i størst grad aktivt søker ny jobb, oppgir de som er i 40-årene i like stor grad som de yngre at de er åpen for ny jobb, selv om de ikke søker aktivt, viser undersøkelsen som er gjennomført av Opinion Perduco på vegne av ManpowerGroup.
Omtrent halvparten av de spurte regner med å begynne i en annen bedrift dersom de bytter jobb, mens 34 prosent regner med at en ny jobb blir i samme bedrift med nye oppgaver eller på et høyere nivå.

Kamp om arbeidskraften
- Dette understreker trenden vi har sett over mange år: Kampen om arbeidskraften hardner til, og arbeidsgivere kan ikke forvente at arbeidstakere blir i samme jobb år etter år. De ønsker seg faglige utfordringer og utvikling i jobben, og arbeidsgivere som tilbyr dette vinner arbeidstakere. Det er altså ikke bare lønn som frister, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
På spørsmålet om hva som er det viktigste i framtidig jobb, svarer 44 prosent økt lønn, mens 41 prosent svarer økte muligheter for faglig utvikling. De som ønsker faglig utvikling, er særlig de med høyere utdanning og ansatte i offentlig sektor. Større utfordringer, bedre karrieremuligheter og mer ansvar trekkes også fram som viktige forhold ved ny jobb.

Tjener på jobbskifte
Over halvparten av de som har skiftet jobb de fire siste årene, har fått økt lønn. I gjennomsnitt økte de årslønnen med rundt 21 000 kroner. 27 prosent har kommet ut omtrent i null, mens 19 prosent har gått ned i lønn ved jobbskifte.
- Mange motiveres av høyere lønn i neste jobb, men det er viktig å se på totalen, både pensjonsordninger, frynsegoder, ferieordninger og muligheten for hjemmekontor og fleksibilitet teller i vurderingen. Samtidig vet vi både fra denne og andre undersøkelser at det er innholdet og utviklingsmulighetene i jobben som i stor grad bestemmer hvor lenge man blir i en jobb, sier Brath.

Nær tre av ti som er i arbeid forventer å være i nåværende stilling i 10 år eller lenger, mens en av ti forventer å ha skiftet jobb innen et år. Arbeidstakere under 40 år har en kortere tidshorisont for nåværende stilling enn de som er 40 til 59 år. Både menn og kvinner, samt ansatte i privat og offentlig sektor har sammenfallende syn på hvor lenge de vil være i nåværende stilling.
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mai 2013 på oppdrag fra ManpowerGroup, med 1900 respondenter i et landsrepresentativt utvalg.

Les rapporten fra undersøkelsen her.

For mer informasjon:

Tove Bø Laundal, informasjonsjef i ManpowerGroup.
Tlf. 95 02 88 04. E-post: [email protected]

Tips til jobbskifte
• Lag en plan. Finn ut hva du vil jobbe med, hvilken kompetanse du vil utvikle og hvilke bransjer og arbeidsplasser som er mest aktuelle for deg.
• Bruk nettverket ditt aktivt, både i omgivelsene og på sosiale medier, særlig LinkedIn.
• Jobb med CV-en. Tenk på hvilken kompetanse, erfaring og egenskaper du har som er relevant for den jobben du ønsker.
• Vær fleksibel. Det er mange muligheter i ulike jobber.
• Gjør en best mulig jobb der du er. Gode attester, referanser og jobberfaring er gull for dine karrieremuligheter.

 

Oppdatert: 2016.04.15