Work Life: Når karrieretoppen ved 43
2011.05.13

I en ny undersøkelse foretatt av Kairos Future på vegne av ManpowerGroup kommer det frem at nordmenn mener de når karrieretoppen i en alder av 43 år. Da har de fleste nesten 25 år igjen av arbeidslivet. I tillegg viser tallene at yrkesaktive nordmenn ønsker å trappe ned allerede når de når 55-årsalderen, hele 12 år før normert pensjonsalder.

– Norske arbeidstakere må stå i jobb lenger i fremtiden. Undersøkelsen viser at nordmenn må justere sine forventninger til når man når toppen av sin karriere. Det kan ikke være slik at man når toppen før halvgått løp, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Respondentene som er født på 40-tallet mener at karrieretoppalderen ligger på 47 år mens dem som er født på 80- og 90-tallet mener at karrieretoppalderen ligger på 39 år. Sistnevnte gruppe vil ikke kunne pensjonere seg like tidlig som sine foreldre og må derfor stå lengre i jobb. Da er det naturlig karrieretoppen kommer senere enn ved 39 år, når de kun har rukket å jobbe litt over en tredjedel av arbeidstiden mot pensjonsalder.

– Dagens unge må få et mer realistisk bilde av hva fremtidens arbeidsmarked bringer. Det kan ikke være slik at man når toppen etter å ha jobbet litt over en tredjedel av sitt yrkesaktive liv. Det bør være i alles interesse at toppen nås noe senere og at man oppleves som en verdifull ressurs også i den siste delen av sitt yrkesaktive liv, sier Maalfrid Brath.

Vil trappe ned ved 55 år
Blant dem over 55 år ønsker mer enn halvparten å gå ned i arbeidstid allerede de kommende fem årene, viser tall fra undersøkelsen. Nesten halvparten vil ta på seg mindre ansvar i arbeidslivet og hele 45 prosent vil slutte å arbeide.

– Vi må bli flinkere til å nyttiggjøre dem som er over 55, eller så risikerer vi at de alt for tidlig forsvinner inn i pensjonisttilværelsen. Samfunnet har ikke råd til å gå glipp av kloke hoder som kan bidrar til verdiskapning i mangfoldige år, sier Maalfrid Brath.

Brath mener man må være flink til å finne nye og attraktive løsninger som kan friste eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, og hun spår at rekrutterings- og bemanningsbransjen vil spille en stadig viktigere rolle her.

– Det norske arbeidsmarkedet vil oppleve en mangel på arbeidskraft og en betydelig kamp om talentene i årene som kommer. Mennesker med bred kompetanse og lang fartstid er i dag attraktive for mange arbeidsgivere, og denne tendensen vil fortsette å øke. Vi kan gi disse menneskene nye og spennende jobbmuligheter på “tampen av karrieren”, sier Maalfrid Brath.

Konsernsjefen mener at om man skal lykkes å beholde 55-åringene i arbeidslivet, så må arbeidsgivere bli bedre til å gjøre nytte av disse ressurspersonene. Man må også bli flinkere til å legge til rette for den enkeltes behov og samtidig gjøre det økonomisk interessant. Dette er noen av faktorene som kan få flere til å stå lengere i arbeidslivet og bidra til samfunnets beste.

Karrieren topper ved 43.pdf

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gisle Roll Ludvigsen, kommunikasjonsdirektør, [email protected] , tlf 93468168

Om undersøkelsen:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som ManpowerGroup gjennomførte i april 2011 i samarbeid med Kairos Future, et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå. Undersøkelsen har 4301 norske respondenter. Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige

De fleste av dem som har svart på undersøkelsen, har en profil registrert på Manpower.se eller Manpower.no. De inngår i Manpower Work Life-panelet, som er godt representativt for Norges arbeidsføre befolkning med hensyn til kjønn, alder og bosted.

Oppdatert: 2016.04.15