Vil ta 17 år før kjønnsskillet blant ledere er visket ut
2016.01.06

Det vil ta 17 år før vi har likestilling sier et gjennomsnitt av globale ledere. 

Verdens ledere tror i snitt det vil ta 17 år før kjønnsskillet i ledende stillinger viskes ut. Forankret mannlig kultur blir ansett som det største hinderet, ifølge en global undersøkelse fra ManpowerGroup. 

- Det går for sent, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
Den kvalitative undersøkelsen "7 steps to Concious Inclusion"  er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer med 222 ledere fra hele verden.

Noen hovedfunn:

 • Det vil ta 17 år før vi har likestilling sier et gjennomsnitt av globale ledere.

 • De eldste mannlige lederne (generasjon X og Baby Boomer-generasjonen) er de mest optimistiske og tror det vil ta 14 før vi oppnår likestilling. Dette er også den gruppen som har størst beslutningsmyndighet og makt for å få til endring. 

 • Geografisk er ledere i Europa de mest pessimistiske – de tror det vil ta 19 år før kjønnsskillet er visket ut. Ledere i Asia tror det kun vil ta 13 år.
 • Ledere i Europa har mistet troen på politikk, likestillingstiltak og kvoter – bare 27 prosent mener bedre politikk vil fungere, mot 39 prosent i Asia Pacific og 35 prosent i Amerika. 

Vi har snakket om likestilling lenge uten at det har skjedd noen utvikling.
- Vi må erkjenne at det å få frem kvinnelige ledere er et topplederansvar. Jobben kan ikke delegeres. Det er ledelsen som gjennom handling og kulturbygging må sørge for at det faktisk skjer en endring, sier Brath

Samtidig mener Brath at kvinnene selv også har et ansvar.
- Det er viktig at kvinner våger når de får sjansen. De må av og til ta på seg en skjorte som er to nummer for stor. Man vokser raskt inn i den, sier Brath.

Syv råd til ledere for hvordan virksomheter kan få flere kvinner inn i lederroller raskere:

 • Endre deg selv først. Du må tro på det for at det skal skje.
 • En leder må eie utfordringen om kjønnsskille, ikke delegere den til HR.
 • Spør hva du kan gjøre for å få det til å skje. Har ikke den kvinnelige ansatte nok erfaring for lederstillingen? Hva trenger vi da for å få det til å fungere? Tror vi det er mulig, gjør vi det mulig.
 • Ansett folk som verdsetter og ser potensialet i andre.
 • Det er kulturen som må endres for å få flere kvinnelige ledere. Generelle likestillingstiltak fungerer ikke.
 • Vær tydelig på at kvinner bør være representert på alle nivåer i virksomheten.
 • Lag en målbar og oppnåelig strategi. Endring tar tid, og krever fokus og disiplin.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er en kvalitativ undersøkelse, basert på intervjuer med 222 ledere fra hele verden. Undersøkelsen er gjennomført av det britiske selskapet Reputation Leaderswww.reputationleaders.co.uk. Intervjuene ble gjennomført i august og september 2015, og ble analysert ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder.

For mer informasjon, ta kontakt med: Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup
Telefon: 930 24 314, epost: [email protected]

Oppdatert: 2016.04.15