Tidstyver tar tre kvarter av arbeidsdagen
2012.06.05

44 minutter av arbeidsdagen forsvinner på grunn av ulike former for tidstyver, viser den nye Work Life-undersøkelsen fra ManpowerGroup. Undersøkelsen knuser myten om at det er møtene som er den store effektivitetsdreperen.


- At så mye som 10 prosent av arbeidsdagen forsvinner i ulike former for tidstyver, er noe overraskende. Her har vi identifisert en mulighet for effektivitetsøkning i det norske arbeidslivet. På den annen side er det ikke realistisk å forvente 100 prosent effektivitet hver dag. For eksempel er mange av avbrytelsene fra kolleger ikke annet enn nødvendig informasjonsoverføring og kulturbygging, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

De viktigste tidstyvene er å bli avbrutt i arbeidet for ofte og ulike typer tekniske problemer, fulgt av misforståelser og utydelig kommunikasjon, samt flaskehalser som oppstår fordi man må vente på at andre gjør sin jobb før man kan gjøre sin egen. Høyt opp på lista over tidstyver kommer også dårlig ledelse.

- Her er det forbedringspotensiale. Misforståelser kan unngås ved tydeligere kommunikasjon og utsjekk av hvordan man har oppfattet den aktuelle situasjonen. Dette er særlig en oppfordring til ledere om å være tydelige på hva som forventes og hvordan oppgavene er tenkt løst. Undersøkelsen viser at der tidstyvene er dårlig ledelse og uklare retningslinjer, er også motivasjonen lavere, sier Brath.

Tidstyvene er bransjeuavhengig, men det er de yngste som opplever at de oftest har tekniske problemer. Det kan ha sammenheng med at yngre ansatte har høyere krav til hvordan teknologien bør fungere.

Strategier for effektivitet
På spørsmålet om hva folk gjør når de virkelig må være effektive på jobben, svarer halvparten at de rett og slett ”konsentrerer seg intensivt om det de skal gjøre”. Andre strategier for effektivitet er kaffe og frisk luft.  

Blant dem som jobber i kontorlandskap sier hver fjerde at de setter på musikk i hodetelefonene når de må være ekstra effektive. Det tilsvarende tallet blant dem med eget kontor er bare 8 prosent. Det finnes også en tydelig alderstrend: blant de i kontorlandskap som er født på 80-tallet har hele 34 prosent musikk i hodetelefonene som et av sine viktigste effektivitetsknep.

Møtemyten knust
Meningsløse møter får ofte skylden for ineffektivitet på arbeidsplassen. Men denne Worklife-studien viser at dette er en sannhet med modifikasjoner. Over halvparten synes faktisk at antallet møter på arbeidsplassen er passe for de behovene man har. Det er flere som mener at man har for få møter på arbeidsplassen, enn som mener at man har for mange møter.  

- Møter er viktige når de blir riktig brukt. Mye av informasjonen som gis i møter kunne vært formidlet mer effektivt på andre måter. Møtene blir effektive og verdifulle når de brukes til diskusjoner og avklaringer ansikt til ansikt, men har en tendens til å bli mer langvarige enn nødvendig, sier Brath.

Det er store forskjeller mellom ulike bransjer med hensyn til hvor mange møter som er normalt. Det er heller ikke alltid i de bransjene der man har flest møter, at færre møter etterlyses. Selgere mener naturlig nok at mange møter er en viktig del av jobben: de har flest møter i snitt av alle med 6,2 møter per uke, men 29 prosent mener at antallet møter likevel er for lavt ut fra de behovene de har. Bare 11 prosent mener at de har for mange møter.

Mennesker som jobber med forskning og utvikling, har derimot få møter generelt sett, men mange synes likevel at antallet er for høyt.

Se tabeller under

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tove Bø Laundal, informasjonssjef i ManpowerGroup, tlf: 95 02 88 04,
e-post: [email protected]

 

OM MANPOWER WORKLIFE
Resultatene er hentet fra den nyeste Worklife-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i april 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4980 personer svart på et spørreskjema som vi har sendt ut via e-post. Av alle som har svart, er 2571 ansatte, 1543 arbeidssøkende, 146 selvstendig næringsdrivende og 720 studerende

De fleste av dem som har svart på undersøkelsen, har en profil registrert på Manpower.no. De inngår i Manpowers Worklife-panel som i Norge består av over 10 000 personer fra alle deler av landet og med en bred fordeling når det gjelder bransjer, yrker og utdanning. Panelet dekker også alle aldersgrupper, men har en høyere andel unge (80-tallere) og lavere andel eldre (50-tallere) enn det som generelt er tilfellet i den norske arbeidsstyrken.

I tillegg til de svarende fra Worklife-panelet kommer det et kompletterende webutvalg på ca. 800 personer.

Studien ble også gjennomført i Sverige. Der svarte 6362 personer, hvorav 3518 ansatte, 1628 arbeidssøkende, 385 selvstendig næringsdrivende og 831 studerende.

OM KAIROS FUTURE
Studien Manpower Worklife gjennomføres i samarbeid med Kairos Future som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com

 

Figur 1: “Hva vil du si er de største kildene til ineffektivitet i ditt nåværende arbeid?

 

Figur 2: ”Hva av følgende pleier du å gjøre når du virkelig må være effektiv på jobben?”

 

Figur 3: ”Hva synes du om antallet møter på din nåværende arbeidsplass?” 

 

Figur 4: Møtetoppen

 

Oppdatert: 2016.04.15