Work Life: Vil ha høyere lønn i neste jobb
2011.10.04

Høyere lønn er den klart viktigste årsaken nordmenn oppgir når de svarer på hva som er viktigst i fremtidig jobb. Det viser en ny Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup.

Økte muligheter for faglig utvikling og større utfordringer er også viktig. Men bare 3 prosent svarer at de vil ha mer ansvar i sin neste jobb. Resultatene er hentet fra ManpowerGroups Work Life-undersøkelse, som er gjennomført av Kairos Future blant 4300 nordmenn.

– Lønnsnivået henger ofte sammen med ansvar. Det er litt overraskende at så mange legger vekt på lønnen i forhold til faglige utfordringer og karrieremuligheter, sier konsernsjef i ManpoweGroup, Maalfrid Brath.

Omdømmet mindre viktig
På spørsmålet om hva som er viktigst i en fremtidig jobb svarer 24 prosent av lønn er viktigst, 14 prosent svarer økte muligheter for faglig utvikling, 12 prosent større utfordringer og 11 prosent bedre karrieremuligheter. Svært få mener at bedre sjef, flere frynsegoder eller bedre omdømme er viktigst i den fremtidige jobben.

– Det er verdt å merke seg at bare 1 prosent oppgir at det viktigste framover er å jobbe på en arbeidsplass med bedre omdømme. Jeg tror at arbeidsgivere som ønsker å holde på medarbeiderne sine må legge til rette for utvikling og variasjon, og tørre å satse på menneskene i bedriften, sier Brath.

Undersøkelsen viser at om lag hver fjerde ansatt regner med å være i sin nåværende jobb i mindre enn ett år. Andelen som vil være i nåværende jobb i 10 år eller mer har økt noe siden i fjor.

Unge ønsker utfordringer
Ønsker for framtidig jobb sammenfaller ikke helt med årsakene til hvorfor folk skiftet jobb sist. På spørsmålet om hvorfor de byttet jobb forrige gang (flere svar mulig), svarer om lag en av tre at de ville ha større utfordringer. En av fire svarer at de ville ha økte muligheter for faglig utvikling, like mange svarer bedre karrieremuligheter og høyere lønn.

Flere unge enn eldre sier at jakten på større utfordringer var en avgjørende grunn til at de byttet jobb forrige gang. 20 prosent av de som er født på 40-tallet byttet jobb på grunn av ønsket om større utfordringer, mens 35 prosent av de som er født på 80- og 90-tallet oppgir det samme.

– Det er flott at unge søker større utfordringer og er opptatt av karrieremuligheter og faglig utvikling. Dette stemmer godt med vårt eget inntrykk av våre utleide medarbeidere, sier Brath.

Mindre lønnsjag blant svenskene
Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige med nær 7000 respondenter. Akkurat som i fjorårets undersøkelse er lønn viktigere for nordmenn enn for svensker. I Sverige oppgir 18 prosent at høyere lønn er viktigst for dem i sin fremtidige jobb, mens 19 prosent svarer større utfordringer.

Forskjellen er særlig stor blant nordmenn og svensker som er født på 50-tallet. En fjerdedel av de svenske født på 50-tallet søker større utfordringer i sin fremtidige jobb, men bare 13 prosent av de jevnaldrende norske svarer det samme.

Oppdatert: 2016.04.15