Svensk Work Life-undersøkelse viser: Åtte av ti er positive til kjærlighet på jobben
2015.02.18

Åtte av ti svenske arbeidstakere, hele 81 prosent, ønsker kjærlighetsrelasjoner på arbeidsplassen velkommen. Samtidig har kun syv prosent av svenske arbeidsgivere utformet eksplisitte regler knyttet til hvordan slike relasjoner skal håndteres. Det viser Sveriges største arbeidslivsundersøkelse, Manpower Work Life.

Den nye Work Life-undersøkelsen viser at 81 prosent av svenskene synes det er greit om det oppstår kjærlighetsrelasjoner på arbeidsplassen deres.Den nye Work Life-undersøkelsen viser at 81 prosent av svenskene synes det er greit om det oppstår kjærlighetsrelasjoner på arbeidsplassen deres, så lenge disse håndteres på en profesjonell måte. En av ti synes til og med denne typen relasjoner kan ha en positiv effekt på arbeidsmiljøet. Kun syv prosent er negative til at arbeidskolleger inngår denne typen relasjoner.

Det virker heller ikke som arbeidsgivere har noe stort problem med at det skulle oppstå kjærlighetsrelasjoner på deres arbeidsplass. For kun syv prosent av arbeidstakerne i undersøkelsen oppgir at det på deres arbeidsplass eksisterer en spesifikk policy knyttet til denne typen problematikk. 24 prosent oppgir at det likevel eksisterer uskrevne regler og normer for denne typen relasjoner som de forholder seg til, mens de resterende 69 prosentene svarer at de ikke trenger å forholde seg til noen form for regler. Finansbransjen skiller seg fra andre bransjer. Dette er bransjen hvor det er vanligst med eksplisitt avklarte regler knyttet til kjærlighetsforhold på jobben.

-Man skal selvfølgelig ikke nekte mennesker å forelske seg på jobb. Likevel er det overraskende at en policy knyttet til disse relasjonene er fraværende på såpass mange arbeidsplasser. Det bør være tydelig for alle hvilke retningslinjer som gjelder, for å unngå at det oppstår interessekonflikter eller andre ubehagelige situasjoner, sier Monica Längbo, HR-direktør i svenske ManpowerGroup.

Generelt er unge arbeidstakere i alderen 18-29 år mer positive til kjærlighetsforhold mellom kolleger enn eldre arbeidstakere, viser undersøkelsen. Mest negative er arbeidstakerne i alderssegmentet 60 år og oppover.

Manpower Work Life er ManpowerGroups største landsdekkende arbeidslivsundersøkelse, hvor nærmere 20.000 respondenter i hver undersøkelse svarer på aktuelle spørsmål knyttet til arbeidsliv. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2015 og omfatter arbeidstakere, arbeidssøkende og studenter. 4428 respondenter har svart på spørsmålene knyttet til syn på kjærlighetsforhold på arbeidsplassen.

Om undersøkelsen
Manpowers Work Life-undersøkelse gjennomføres to ganger i året i Sverige, av Kairos Future, på oppdrag fra ManpowerGroup Sverige. Deltakerne i undersøkelsen består av nærmere 20.000 personer og er representativ for hele den arbeidsføre delen av befolkningen, uavhengig av kjønn, alder og bosted.

Oppdatert: 2016.04.15