Svakeste arbeidsmarked på 17 år
2020.06.09

Oslo (9. juni 2020) – Norske arbeidsgivere forventer å nedbemanne også neste kvartal. Dagens høye arbeidsledighet ser dermed ut til å holde seg utover høsten 

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal gir grunn til pessimisme for norsk arbeidslivDet er flere arbeidsgivere som planlegger å redusere arbeidsstokken sin enn det er som planlegger å øke. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter er på -7 prosent. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Tallet er det svakeste siden undersøkelsen begynte for 17 år siden.  

 Vi har en historisk høy arbeidsledighet i Norge akkurat nåDessverre tyder resultatene våre på at arbeidsmarkedet ikke vil normalisere seg med det første. Selv om noen sektorer skiller seg ut, er det generelle bildet at etterspørselen etter arbeidskraft vil være lav over sommeren, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge. 

Covid-19 skaper stor usikkerhet 

Implikasjonene av Covid-19 skaper stor usikkerhet blant norske arbeidsgivere. Nær 6 av 10 arbeidsgivere vet ikke når de kan forvente at vi er tilbake til en normal situasjonSamtidig svarer nær halvparten at Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.  

- Vi star i en alvorlig og uoversiktlig situasjon, og kommer til å kjenne på konsekvensene av epidemien i lang tid fremover, sier Brath. - I tillegg til Covid-19 er utviklingen i oljeprisen en tilleggsfaktor som gjør norske arbeidsgivere er usikre på fremtiden.  

Hotell og restaurant mest negativ 

Arbeidsgiverne i undersøkelseer delt inn i syv sektorer. Bemanningsutsiktene faller på tvers av alle disse. Hotell- og restaurantbransjen kommer desidert verst ut, med netto bemanningsutsikter på -39 prosent. Byggebransjen er én av to sektorer med positive bemanningsutsikter. Her er netto bemanningsutsikter på +4 prosent. Det er imidlertid 38 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal, og innenfor feilmarginen til undersøkelsen. 

Kystregionene hardest rammet 

Østlandet er den regionen som ser ut til å klare seg best, med netto bemanningsutsikter på +1 prosent. For kystregionene Sørvest- og Nord-Norge ser det derimot mørkt ut. Her er netto bemanningsutsikter henholdsvis -12 og -16 prosent. 

Bare for et kvartal siden var arbeidsmarkedet på det mest optimistiske på åtte år. Da var netto bemanningsutsikter på +16 prosent. Men det var før Covid-19.  

– Arbeidsgiverne sitter stille i båten. Selv om det er gode vekstmuligheter på lang sikt, og mange høyt kvalifiserte kandidater som nå går ledige, er det bare noen få som vil ta sjansen på å vokse, sier Brath. 

 

Oppdatert: 2020.06.09