MEOS Q2 2017: Sterkeste optimisme for arbeidsmarkedet på fire år.
2017.03.14


Norske arbeidsgivere forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi har ikke sett så mye optimisme hos arbeidsgivere på fire år. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Det sesongjusterte nettotallet for antall arbeidsgivere som planlegger oppbemanning i neste kvartal, er +6 %, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.   

Maalfrid Brath– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
Foto: Hedvig Bjørgum, NRK

Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i 2016 har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner.

– Utviklingen vi ser for 2017 sammenlignet med 2016 samsvarer godt med den forventede utviklingen i arbeidsmarkedet, sier Brath.  

Størst vekst i Nord-Norge

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Med en netto forventet bemanningsøkning på + 11 % er dette den mest optimistiske landsdelen i Norge. Nord-Norge har ikke hatt tilsvarende forventninger siden 2011. Det store taktskiftet i forventning kommer etter et snitt på 0 % for 2016, og en netto forventet bemanningsøkning på 2 % i forrige kvartal.

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet og Sør-Vestlandet har også sterke prognoser for det kommende kvartalet. Forventningene på Østlandet har nå økt tre kvartaler på rad og tallet for netto forventet bemanningsøkning ender på 7 %, som er det høyeste nivået på tre år. Sør-Vestlandet melder inn nok et sterkt kvartal, med og ender på 8 %.

Høy aktivitet hos små bedrifter

Et stort bidrag til neste kvartals ansettelsesvekst kommer fra små bedrifter. Selskaper med mellom 50 og 99 ansatte forventer enn netto forventet bemanningsøkning på 13 % i kommende kvartal. Mikro- og mellomstore arbeidsgivere har mer forsiktige bemanningsplaner, med og ender på henholdsvis 5 % og 4 % vekst. Store bedrifter, med mer enn 250 ansatte, forventer derimot å stå på stedet hvil i kommende kvartal.

– Etter at de store bedriftene økte bemanningen i forrige kvartal, forventer vi at de små og mellomstore nå vil følge etter. Små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i Norge, noe som betyr at disse tallene sannsynligvis betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over hele landet, sier Brath.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsøkning 13 %. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsøkning på 9 %. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 %. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon:+47 930 24 314
E-post: [email protected]

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

 

Oppdatert: 2017.03.14