Solid jobboptimisme i norske virksomheter
2019.03.12

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor, melder ManpowerGroup.

– Med så mange optimistiske virksomheter er det vanskelig å få tak i de riktige hodene. Derfor satser mange arbeidsgivere på å oppgradere kunnskapen til eksisterende ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Hun viser til ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2019, hvor det kommer frem at flere norske arbeidsgivere planlegger å bemanne opp enn å bemanne ned før sommeren.

8 prosent sier at de vil ansette flere før sommeren. 89 prosent vil beholde arbeidsstyrken som den er, mens bare 2 prosent vil redusere bemanningen. 756 norske bedrifter har svart på undersøkelsen.

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har stabilisert seg etter å ha steget jevnt de siste årene. Utsiktene er uendret siden forrige kvartal.

Sør-Vestlandet markerer seg

Arbeidsmarkedsutsiktene er positive over hele landet. Størst er optimismen på Sør-Vestlandet. Der har andelen bedrifter som ser etter arbeidskraft, økt med seks prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Samtidig har bemanningsutsiktene svekket seg noe i Nord- og Midt-Norge. I Nord er det fortsatt et flertall arbeidsgivere som vil oppbemanne, men utsiktene er hele 14 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. I Midt-Norge er bemanningsutsiktene ned åtte prosentpoeng på ett år.

– Det er en lavere ansettelsestakt i Nord- og Midt-Norge, men ingen grunn til pessimisme. Arbeidsgiverne har gått fra full fart forover til et mer bærekraftig ansettelsestempo, sier Brath.

I undersøkelsen har arbeidsgivere i sju av ni næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået. Olje og gass, bank og finans, samt vannkraft, elektrisitet og infrastruktur utmerker seg med sterke anslag for oppbemanning.

Oppdatert: 2019.03.12