Offentlig ansatte tettest knyttet til jobb
2015.05.19

Ansatte i offentlig sektor identifiserer seg i klart større grad enn ansatte i privat sektor med jobben sin.
Arbeid gir mening i hverdagen, får oss til å føle oss samfunnsnyttige og er en viktig faktor for at vi skal være lykkelige. Ansatte i offentlig sektor identifiserer seg i klart større grad enn ansatte i privat sektor med jobben sin.

Det kommer frem i en ny undersøkelse fra ManpowerGroup. I anledning 50-årsjubileet har ManpowerGroup spurt om hva som er meningen med arbeid for folk flest. Undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion, viser at det er store forskjeller mellom privat og offentlig ansatte:

  • I det private opplever 70 prosent at jobben er en viktig del av livet, mot 80 prosent i det offentlige.
  • I det private sier 60 prosent at jobben har formet dem som person, mot nær 80 prosent i det offentlige.
  • I det private er 73 prosent stolte av jobben sin, mot 88 prosent i det offentlige.

– Det er interessant at det er så pass stor forskjell på private og offentlig ansatte når vi spør om arbeidets mening for folk. Noe av forklaringen kan være at det i det offentlige arbeider mange som har profesjonsutdannelse. De velger yrke først og fremst fordi det er faget de er interessert i. Det gjelder for eksempel helsearbeidere, lærere og prester, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath. 

Sosialt og faglig like viktig
Undersøkelsen viser at sju av ti arbeidstakere er opptatt av godt arbeidsmiljø og syns det sosiale er like viktig som det faglige. Seks av ti ser på kollegaene som venner og er enige i at jobben er en viktig del av deres sosiale nettverk.

– Rundt dette tema er opplevelsen ganske lik mellom private og offentlig ansatte. Å ha hyggelige kolleger er viktig for alle. Mens det er arbeidsgiverens ansvar å legge grunnlaget for å kunne være en god kollega, er det arbeidstakerens jobb å være det, sier Brath.

Viktig å være nyttig
Nordmenn er også opptatt av å være nyttige, særlig de offentlig ansatte. Mens nær 60 prosent i det private sier at det viktigste med jobben er at de føler seg nyttig i samfunnet, svarer 76 prosent av de offentlig ansatte det samme.

– Jobben ansees av mange å være en arena for både utfordringer og mestring. Den gir oss opplevelsen av å være til nytte og er også ofte en del av vårt sosiale nettverk. Hvordan vi har det på jobben har derfor mye å si for hvordan vi har det ellers i livet. Å forstå og svare på forventningene medarbeidere har til arbeidslivet er en viktig oppgave for dagens ledere, sier Brath.

For mer informasjon, ta kontakt med: Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup
Telefon: 930 24 314, epost: [email protected] 

Om ManpowerGroups Work Life-undersøkelse:
ManpowerGroup ønsker å se på ulike sider ved arbeidslivet. Temaet for denne undersøkelsen er meningen med arbeid. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant 1000 personer i befolkningen i februar 2015. 

Oppdatert: 2016.04.15