Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013: Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked
2012.12.11

Norske arbeidsgivere forventer fortsatt økt bemanning i alle sektorer i første kvartal 2013, på omtrent samme nivå som 2012. Den største økningen forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicenæringen. I Stor-Oslo ser det derimot ut til å stoppe opp. 

Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013 viser at stabiliteten i arbeidsmarkedet vil fortsette framover. 8 prosent av arbeidsgiverne planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere antall ansatte i første kvartal neste år. Sesongjustert gir det en netto forventet bemanning på 6 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en liten nedgang på 1 prosentpoeng, mens det sammenlignet med første kvartal i 2012, er en nedgang på 2 prosentpoeng.  

Stor-Oslo har hatt de høyeste forventningene til oppbemanning sammenlignet med andre norske regioner, de siste tre årene. Nå forventer arbeidsgiverne i regionen at bemanningen vil stå på stedet hvil i første kvartal i 2013. Dette er en nedgang på hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og en nedgang på hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

– Dette kan være et forvarsel om et tregere arbeidsmarked i Stor-Oslo kommende kvartal. Konkurransen om jobbene vil bli større, men om dette er en trend som vil fortsette er det for tidlig å si noe om. Stor-Oslo har hatt høyest forventet oppbemanning i både 2010 og 2011 – spørsmålet er nå om arbeidsmarkedet begynner å bli mettet, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Venter vekst i Sør-Norge
På Østlandet og Sør-Vestlandet er netto forventet bemanning på 11 prosent i første kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal øker forventningene til bemanning 6 prosentpoeng for Østlandet. Tilsvarende er økningen for Sør-Vestlandet på 2 prosentpoeng.
– Her forventes det en solid bemanningsvekst og dette er gode nyheter for disse regionene. Østlandet har ikke hatt tilsvarende sterke tall siden slutten av 2011, og på Sør-Vestlandet må vi tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne tilsvarende optimisme, sier Brath.
I Nord-Norge har forventningene til oppbemanning snudd i negativ retning fra forrige kvartal. Nå forventer arbeidsgiverne i Nord 4 prosent oppbemanning, en reduksjon på 5 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, og 2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal året før.
Lavere forventinger, men fortsatt økning
Norske arbeidsgivere forventer økning i bemanningen i alle bransjer. Størst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester samt i butikk-, restaurant- og hotellnæringen, med netto forventet bemanning på 15 prosent. For finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester er dette en økning på 1 prosentpoeng fra forrige kvartal, mens for butikk-, restaurant- og hotellbransjen er det en nedgang på 2 prosentpoeng for tilsvarende periode.
– Forventingen til bemanning er lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Deler av bank- og finansnæringen har den siste tiden vært preget av omstilling og noe nedbemanning, men sett under er det fortsatt optimisme i denne bransjegruppen. Størst nedgang forventes i anleggsbransjen, samt innenfor olje og gass. Men alt i alt tyder tallene på at lønnsomheten og antall oppdrag i privat sektor akselererer ytterliggere, sier Brath.

Forventningene til oppbemanning er lavest i offentlig sektor. Sammenlignet med andre bransjer, er dette sektoren med lavest forventninger de siste tre kvartalene. Sammenligner man med tilsvarende kvartal i 2012 ser man en nedgang på 2 prosentpoeng, men sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng.

Delte forventinger i Europa
I både Norge og Sverige forventes det 6 prosent oppbemanning i neste kvartal, og landene er kun slått av Romania hvor 7 prosent forventer økt bemanning. Arbeidstakere i Storbritannia kan glede seg over at bemanningsforventningene har økt med hele 5 prosent, den høyeste økningen på fire år, og det tyske arbeidsmarkedet ser stabilt ut for de neste tre månedene. 

– Det er åpenbart delte forventinger til oppbemanning i Europa ved inngangen til 2013. 11 av de 24 europeiske landene vi undersøker, forventer en positiv oppbemanning i neste kvartal, sier Brath.

Spesielt i Øst-Europa er trenden nedadgående.

– Polen viser for første gang siden 2008 en forventet nedbemanning i kommende kvartal. 
Forsetter den nedadgående trenden Polen og i Øst-Europa må vi påregne ytterligere økning i arbeidsinnvandring fra denne regionen, og dette vil nok merkes i flere sektorer, sier Brath.

Les hele rapporten: MEOS_Norway Q1.13.pdf
Les Innsikt nr 2 2012: Manpower_INNSIKT_NR4_2012.pdf
Statistikkverktøy MEOS: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/

..................................................

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, informasjonssjef:
Tlf: 95 02 88 04, e-post: [email protected]

Internasjonale tall: www.manpower.com/meos

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og over 65.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land. MEOS sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Oppdatert: 2016.04.15