Manpowers arbeidsmarkedsbarometer: Svake jobbutsikter i energibransjen
2013.06.11

De fleste bransjene i Norge forventer å kunne tilby flere jobber neste kvartal. Mest optimisme er det innenfor handel og service. Innenfor elektrisitet-, og vannforsyning forventer derimot arbeidsgiverne en nedgang i antall jobber. – Jobbsøkere i energibransjen kan gå vanskeligere tider i møte, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Norske arbeidsgivere har fortsatt positive forventninger til bemanningen i tredje kvartal. Ni prosent av norske arbeidsgivere forventer å øke antallet ansatte, mens kun tre prosent sier at de forventer at det vil bli færre jobber. Sesongjustert ligger netto forventet bemanningsvekst på seks prosent, som er det samme som forrige kvartal og to prosentpoeng lavere enn samme kvartal i fjor.

Svakt for strøm
Bransjene som forventer størst vekst i Norge er handel og service, i tillegg til matproduksjon og skogbruk. Også selskaper som tilbyr finans- og konsulenttjenester er positive. Samtidig sier undersøkelsen at det offentlige forventer at antallet jobber går ned, i likhet med selskaper som jobber med elektrisitet-, og vannforsyning.
- Det er første gang siden målingene startet i Norge i 2003 at vi har sett negative forventninger blant selskaper som forsyner oss med strøm og vann. Det ser ut som at det kan bli vanskeligere å få jobb i disse bransjene fremover enn det har vært tidligere. Mange selskaper er mer forsiktige med ansettelser som følge av lavere kraftpriser og det er ventet strukturendringer i nettselskapene. Samtidig er det ventet store investeringer i kraftsektoren framover, så det blir spennende å følge med på bransjen framover, sier konsernsjef Maalfrid Brath.

Nedgang i Sverige

I Sverige forventer arbeidsgivere nå for første gang siden 2009 en reduksjon i antallet ansatte.
- Det er et tankekors at det nå er flere arbeidsgivere i Sverige som forventer at antallet arbeidsplasser vil reduseres enn det er arbeidsgivere som tror at antallet vil øke. For Norge kan dette bety at arbeidsinnvandringen fra Sverige stadig vil øke framover, sier Brath.
Mest optimisme i sør og vest
Utsikten for årets tredje kvartal er stabil når man ser på hele Norge samlet. Det er imidlertid noen regionale forskjeller. Den største optimismen finnes på Sør- og Vestlandet, i tillegg til Stor-Oslo.

- I alle årene vi har gjennomført arbeidslivsbarometeret i Norge har arbeidsgivere i Stor-Oslo stort sett vist størst positivitet. Nå er denne positiviteten imidlertid mer på linje med de andre regionene, og Sør- og Vestlandet ligger noe over hovedstadsområdet, mye på grunn av farten i oljesektoren i området, sier Brath.

Ti år med arbeidsmarkedsbarometer
Manpower har med denne kvartalsundersøkelsen tatt tempen på det norske arbeidsmarkedet i ti år, og resultatene samsvarer godt med den faktiske utviklingen. Den første målingen i Sverige og Norge gjaldt tredje kvartal 2003. Siden da har Manpowers arbeidsmarkedsbarometer målt forventningene til norsk arbeidsliv hvert kvartal.

- Vi er stolte av at Norge er en del av denne undersøkelsen, som startet i USA og Canada i 1962. Undersøkelsen har siden vokst, og baserer seg nå på opp mot 66 000 besvarelser fra både offentlig og privat sektor i 42 land og territorier. Undersøkelsen er dermed desidert størst med hensyn til både antall svar, bredde og historikk, sier Brath.

Last ned pressemelding i PDF.
Last ned komplett rapport.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, informasjonssjef:
Tlf.: 950 28 804, e-post: [email protected]
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om Manpower Employment Outlook Survey
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

 

Oppdatert: 2016.04.15