Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer: Forventer å ansette flere
2012.09.11

Arbeidsgivere i åtte av ni bransjer i Norge sier de forventer å øke antall medarbeidere i høst. Det sterkeste arbeidsmarkedet ser ut til å være innen finans, forsikring, eiendom, samt bygg og anlegg. Det viser Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2012. 

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at 2012 har vært et stabilt år når det gjelder norske arbeidsgivers forventninger til å ansette flere. 11 prosent planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere staben i årets siste kvartal. Sesongjustert er den netto forventede økningen i bemanning på 7 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng, mens det sammenlignet med  fjerde kvartal i fjor, er en nedgang på 6 prosentpoeng.  

- Det er positivt at de fleste bransjer sier de kommer til å rekruttere, arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt stabilt og sterkt. Med tanke på den økonomiske situasjonen i mange andre europeiske land, er det likevel  grunn til å være oppmerksom på utviklingen videre, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Flere land er rammet
Norsk økonomi har foreløpig virket immun mot den europeiske krisen, men situasjonen er annerledes i andre land. Ikke overraskende sliter fortsatt Spania, Hellas, Italia og Irland. De får nå følge fra flere land, deriblant Nederland, Polen og Finland, som alle svarer negativt til sine forventninger til nyansettelse.

- Vi må ta disse signalene på alvor. Både fordi norsk eksportindustri og servicenæringen er avhengig av det som skjer utenfor Norge, men også fordi tilgangen til arbeidskraft vil endre seg og påvirke arbeidsmarkedet, sier Brath.

Store variasjoner
Det er store variasjoner| mellom bransjene i Norge. Størst mulighet for å få seg jobb er det i finansnæringen, byggenæringen og hotell- og restaurantnæringen. Industrien er minst optimistiske og kun 8 prosent, nesten en halvering fra forrige kvartal, svarer at de skal ansette nye. 

- Oljesektoren suger til seg ingeniører. Det er også mangel på helsearbeidere. Vi hjelper allerede flere bedrifter med å rekruttere fra utlandet, og med å finne de rette personene til jobbene. Økonomisk utfordrende tider til tross, det er alltid kamp om de beste talentene og arbeidstakerne innenfor disse sektorene, sier Brath.   

Arbeidsgivere innen offentlig sektor er de eneste som svarer at de ikke forventer å ansette flere i høst, som i forrige kvartal.

Økt bemanning i alle regioner

Arbeidsgivere i samtlige fem regioner forventer å øke bemanningen neste kvartal. Arbeidsgivere i Stor-Oslo har størst forventninger til å ansette flere, med en netto forventet bemanning på 12 prosent.  En forklaring kan være at finansnæringen holder til i denne regionen. Finansnæringen har forventet økt bemanning i samtlige av de undersøkelser Manpower har gjort til nå. I Nord-Norge og på Sør-Vestlandet råder det en forsiktig optimisme med en netto forventet bemanning på henholdsvis 8 prosent og 7 prosent, sesongjustert. 

- Utsiktene for rekruttering er uforutsigbare i regionene fra sesong til sesong, desto viktigere er det å ha en fleksibel plan for bemanning for å unngå å stoppe opp på grunn av manglende tilgang til arbeidskraft, sier Maalfrid Brath.

Les hele rapporten: MEOS_Q4_2012.pdf
Les Innsikt nr 3:  Manpower_INNSIKT_NR3_2012.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tove Bø Laundal, informasjonssjef, tlf: 95 02 88 04, e-post: [email protected]

Internasjonale tall: www.manpowergroup.com/meos

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å enten øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomført i 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og nesten 66.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land. Feilmarginen er +/- 3,6 %

Oppdatert: 2016.04.15