ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2014: Hver tiende arbeidsgiver vil øke bemanningen
2014.06.10

Norske arbeidsgivere rapporterer om gode muligheter for jobbsøkere fram mot sommeren, viser ManpowerGroups arbeidsmarkeds-
barometer for andre kvartal 2014.
10 prosent av arbeidsgiverne sier de har planer om å øke bemanningen de neste tre månedene.

- Planene for bemanning ligger på et jevnt nivå i forhold til forrige kvartal. Vi var usikre på om optimismen ville vedvare, men det ser ut til at arbeidsmarkedet i Norge framover vil fortsette å være positivt og stabilt, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.

Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer ti prosent at de forventer å øke bemanningen, tre prosent melder om reduksjon og 87 prosent planlegger samme bemanning som i dag.

Sesongjustert ligger netto forventet bemanning på fem prosent, forholdsvis stabilt sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor.

Mellomstore bedrifter er mest optimistiske med 28 prosent som sier de vil oppbemanne neste kvartal, mens seks prosent vil nedbemanne. I store selskap svarer 17 prosent at de skal oppbemanne og 15 prosent at de skal nedbemanne.

Bemanningsplanene blant arbeidsgiverne er positive i fire av fem regioner og i seks av ni bransjer.

Finans- og konsulent mest positive
Finans- og konsulentbransjen har høyest forventning til økt bemanning, med 19 prosent som sier de skal oppbemanne og en prosent som sier de skal nedbemanne. Innen olje- og gass er det også optimisme.

- Vi har ikke sett så gode tall for olje- og gassindustrien siden tredje kvartal 2012, sier Brath.

Sammenlignet med forrige kvartal forventer seks av ni bransjer en noe svakere oppbemanning, mens fem bransjer venter flere nyansettelser enn de gjorde i samme periode i fjor.

Lave forventninger i Nord-Norge
Arbeidsgivere i fire av fem regioner i Norge forventer økt bemanningen neste kvartal. Nord-Norge skiller seg ut ved å forvente et flatt arbeidsmarked i tredje kvartal. 

Sammenlignet med andre kvartal av 2014 er forventningene til å ansette i Stor-Oslo to prosentpoeng høyere, mens utsiktene er uendret i Midt-Norge og holder seg relativt stabile i sørvest. Nord-Norge og Østlandet har henholdsvis seks og fem prosentpoeng lavere forventninger for oppbemanning sammenlignet med andre kvartal.

- I Nord-Norge er forventingene til nyansettelser svekket og viser de laveste forventningene vi har sett i regionen på tre år, sier Brath.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: [email protected]

Last ned pressemelding

Last ned komplett rapport

 

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om Manpower Employment Outlook Survey

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Oppdatert: 2016.04.15