ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2016: Optimismen øker blant norske arbeidsgivere
2016.09.13

Arbeidsgiverne planlegger bemanningsøkning i årets siste tre måneder ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2014 for å finne liknende positive tall, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath. 

Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de vil oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer i arbeidsstokken det kommende kvartalet. Av de 751 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer åtte prosent at de forventer å øke bemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og 86 prosent svarer at de har planer om å opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag. Arbeidsgivere i syv av ni bransjer og i fire av fem regioner sier de skal oppbemanne det neste kvartalet.

Offentlig sektor mest positive til bemanningsøkning
De mest positive utsiktene rapporterer arbeidsgivere innenfor offentlig sektor, hvor netto forventet bemanningsøkning er på syv prosent. Også arbeidsgivere innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning og handel og service ser positivt på neste kvartal. Innenfor begge bransjer er netto forventet bemanningsøkning på fire prosent.
– Dette er de beste tallene vi har sett på over to år. Og det er gode nyheter for det norske arbeidsmarkedet. Det viser at regjeringens motkonjunkturtiltak begynner å fungere, sier Brath.

Størst optimisme i store bedrifter
Det er arbeidsgiverne i de store bedriftene som forventer den største bemanningsøkningen i fjerde kvartal. Mens netto foreventet bemanningsøkning hos denne gruppen arbeidsgivere er på syv prosent, rapporterer arbeidsgivere innenfor mikro-, små og mellomstore bedrifter forventninger om en netto forventet bemanningsøkning på henholdsvis fire, tre og to prosent.
– At arbeidsgivere innenfor de største selskapene er de mest optimistiske, er gode nyheter for hele arbeidsmarkedet. De er ofte lokomotivene som går foran, og som gir muligheter for mindre aktører, tilføyer Brath.

Fire av fem regioner optimistiske til vekst
Fire av fem regioner forventer økt bemanning i fjerde kvartal. Arbeidsgiverne på Sør-Vestlandet er de mest optimistiske, med en rapportert netto forventet bemanningsøkning på 11 prosent.
Sammenliknet med samme kvartal i fjor er forventningene til økt bemanning styrket i to regioner. Både i Stor-Oslo og Sør-Vestlandet rapporterer arbeidsgivere forventninger åtte prosentpoeng høyere enn i fjor.
– Økt optimisme på Sør-Vestlandet kan tyde på at vi der har lagt det verste bak oss, sier Brath.

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/meos
Om ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS)

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og territorier. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent. 
* I denne undersøkelsen brukes termen «netto forventet bemanningsøkning/-reduksjon». Med det menes det tallet vi får når vi trekker fra de arbeidsgiverne som skal redusere arbeidsstokken sin, med dem som skal oppbemanne. 

Oppdatert: 2016.09.13