2017.02.14

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support og brukerstøtte. Proservias forretningside er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i bedriften slik at bedriften får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Proservia setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Proservia er et heleid datterselskap av ManpowerGroup og har 22 års historie og mer enn 5000 ansatte i Europa.

- Mange bedrifter ser på nye måter å organisere supportfunksjonene innen IT, og det vil alltid være behov for support og brukerstøtte til de ansatte. Vi ser frem til å kunne levere denne tjenesten effektivt og med god kvalitet, sier Lars Arne Hoff, administrerende direktør i Proservia.

Spesialisering og fokus på kjernevirksomhet blir stadig viktigere. Outsourcing av IT-funksjonen i bedriften kan sikre ansatte bedre brukeropplevelser og gi virksomheten lavere IT-kostnader.

Proservia har sin styrke på flere områder: Proservia er en stor europeisk organisasjon og har unik tilgang på rett kompetanse gjennom ManpowerGroup. Proservia har lang erfaring med førstegangs outsourcing av tjenester og kan ta vare på og hjelpe de ansatte videre i sin karriere.

- Som en del av ManpowerGroup med mer enn 50 års erfaring i Norge har vi de beste forutsetningene for å finne de mest kompetente menneskene i bransjen. Vi har også lang erfaring med å sette opp effektive outsourcingsløsninger som sikrer kundene optimal utnyttelse av ressursene, sier Lars Arne Hoff.

ManpowerGroup har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner i omstilling, og kan derfor være behjelpelige med å overta ansvaret for overtallige IT-konsulenter og gi dem en ny karriere.

- Jeg tror tiden er moden for Proservia i Norge, sier Lars Arne Hoff. Våre kunder er hele tiden på jakt etter smartere og mer effektive måter å organisere driften sin. Proservia vil kunne levere effektive og kvalitativt meget gode support- og brukerstøtteløsninger. ManpowerGroup blir med dette en komplett leverandør av IT-kompetanse til det norske markedet.

Proservia ble grunnlagt i Frankrike i 1994 og kjøpt av ManpowerGroup i 2011. Selskapet håndterer over 12 millioner telefonsamtaler fra sluttbrukere og mer enn to millioner fysiske supportoppgaver på vegne av kunder i 15 land over hele Europa.

Selskapet er en del av ManpowerGroup som er Norges ledende bemanningsselskap med over 50 års erfaring. Proservia i Norge har ca. 20 ansatte.

ManpowerGroup er en totalleverandør av IT-kompetanse gjennom selskapene Experis, Avan, Ciber, Manpower og Proservia. Dette gir deg trygghet for at du får den IT-kompetansen du har behov for når du trenger det.

Experis

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Experis tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Innen IT har Experis spesielt fokus på arkitektur, Business Intelligence, infrastruktur, prosjektledelse, testledelse og utvikling. Les mer på www.experis.no

Ciber 

Ciber er et konsulentselskap innen IT-rådgiving, systemutvikling og SAP som er 100% eid av Experis. Selskapet leverer prosjekter og tjenester til private og offentlige virksomheter med en bred kundemasse med store og små prosjekter. Gjennom virksomhetsforståelse, åpenhet og integritet hjelper de kundene til suksess. Den faglige styrken ligger innenfor følgende områder: digitale prosesser, funksjonell rådgivning, prosjektledelse, test, java, NET, frontend, UX, forvaltning og SAP. Les mer på www.ciber.no

Avan

Avan leverer først og fremst enkeltkonsulenter innen IT prosjektledelse, IT arkitektur og rådgivning. Avan har lang erfaring, stor gjennomføringsevne og samarbeider godt med alle involverte parter i prosjektene. Avan gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi. Målet er alltid å skape konkrete resultater for oppdragsgiverne. Les mer på www.avan.no

Proservia

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support og brukerstøtte. Proservia hjelper deres kunder med transformasjonsprosjekter, optimalisering av IT-tjenester og håndterer daglig IT-support. Proservia setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag. Les mer på www.proservia.no.

Manpower

Manpower er Norges største bemanningsselskap. Hver dag går 5000 mennesker på jobb til kunder over hele landet. Innen IT spesialiserer Manpower seg på utleie av mennesker innen IT-relaterte CallCenter, supportfunksjoner, overvåking og monitorering, test, ID og access management. Les mer på www.manpower.no.   

Oppdatert: 2017.02.14