MEOS Q4 2020: Norske arbeidsgivere mindre pessimistiske
2020.09.08

Bemanningsutsiktene bedrer seg i fire av syv bransjer sammenlignet med forrige kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Sesongjusterte netto bemanningsutsikter ligger på 0 prosent. Det vil si at arbeidsgivere som forventer å oppbemanne er like mange som forventer å nedbemanne. Bedringen er merkbar fra tredje kvartal da netto bemanningsutsikter var –7 prosent, det laveste tallet siden undersøkelsen startet i Norge for 17 år siden.

– Det kan ta lang tid før arbeidsmarkedet er tilbake der det var før korona, men vi ser en bedring i flere bransjer. Arbeidsgiverne er mindre pessimistiske nå enn de var etter det første sjokket og de store nedbemanningsrundene, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Store sprik mellom bransjene
Den mest optimistiske bransjen er bygg og anlegg, hvor netto bemanningsutsikter ligger på +19 prosent. Dette er en økning på 14 prosentpoeng fra undersøkelsen for tredje kvartal.

– Bygg og anlegg har ikke opplevd samme fallet i etterspørsel som flere andre bransjer har gjort. Også i undersøkelsen for forrige kvartal var bygg en av få bransjer som forventet økt bemanning. Næringen har gjort en god jobb med å holde hjulene i gang og tilrettelegge for smittevern på byggeplassene, sier Brath.

Også finans- og forretningstjenester ser ut til å ville ansette i fjerde kvartal, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent. Arbeidsgivere innenfor ytterligere to bransjer, handel og service og andre tjenesteytende næringer, spår oppbemanning i neste kvartal.

For industrien er utsiktene mer dystre, med netto bemanningsutsikter på –12 prosent. Dette er det mest pessimistiske resultatet siden 2003, og en nedgang på 6 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidsgivere innenfor annen produksjon, inkludert olje og gass, forventer også nedbemanninger, med netto bemanningsutsikter på –4 prosent.

Utsiktene er heller ikke oppløftende for hotell- og restaurantbransjen, med netto bemanningsutsikter på –10 prosent. Dette representerer likevel en bedring på 30 prosentpoeng sammenlignet med de særdeles dystre utsiktene for bransjen i forrige kvartal.

Nord-Norge størst bedring
Arbeidsgiverne er mer positive enn de var før tredje kvartal i tre av fem regioner, og det er i Nord-Norge bedringen er størst. Der øker netto bemanningsutsikter fra –16 til +5 prosent.

Den mest positive regionen er Øst-Norge utenfor Stor-Oslo. Her er bemanningsutsiktene +6 prosent. Arbeidsgiverne i Sørvest-Norge har de svakeste bemanningsutsiktene med –6 prosent.

Fortsatt et krevende år
Det norske arbeidsmarkedet ble rammet hardt da koronakrisen slo inn. I slutten av mars var over 300 000 nordmenn registrert som helt arbeidsledige. Ved utgangen av juli hadde ledigheten falt til under 140 000, ifølge NAV. Historisk sett er ledigheten i landet imidlertid fortsatt høy. Resultatene fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at dette vil vedvare de neste månedene.

– Sammenlignet med for ett år siden faller bemanningsutsiktene med 13 prosentpoeng.

Selv om tallene i det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret er sterkere enn for tre måneder siden, er norske arbeidsgivere fortsatt forsiktige med å ansette flere. Med korona som bakteppe kan vi forvente at ledigheten holder seg høy også neste kvartal, sier Brath.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en ledende indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet, og ble gjennomført med et representativt utvalg på 402 norske arbeidsgivere i slutten av juli. Hver respondent ble spurt: «Hvordan forventer du at totalbemanningen der du er vil endre seg i de tre månedene frem til slutten av desember 2020 sammenliknet med nåværende kvartal?» Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å trekke andelen som svarte de forventer nedbemanning fra andelen som svarte de forventer oppbemanning. Tallene er sesongjusterte.

Oppdatert: 2020.09.08