MEOS Q3 2016: Økt optimisme hos norske arbeidsgivere
2016.06.15

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2016 viser et fortsatt avventende arbeidsmarked. Det finnes dog positive tegn: dynamikken øker, det er flere bransjer som er optimistiske denne måneden, sammenlignet med forrige og også på SørVest-landet øker optimismen.

Arbeidsgiverne planlegger en beskjeden oppbemanning i sommermånedene, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal. Men det er flere positive bransjer ved inngangen til dette kvartalet, sammenlignet med forrige kvartal og optimismen er stor i byggebransjen. Ifølge undersøkelsen er også arbeidsgivere på Sørvest-landet mer positive enn for ett kvartal siden.

Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer det kommende kvartalet. Av de 751 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, forventer 11 prosent økt bemanning, syv prosent nedbemanning og 82 prosent ingen endring. De totale forventningene er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, med en netto forventet bemanning på 3 prosent (seongjustert). Arbeidsgivere i syv av ni bransjer og i to av fem regioner sier de skal oppbemanne det neste kvartalet.

Flere bransjer positive

Det er arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske som er mest optimistiske før inngangen av tredje kvartal, med en netto forventet bemanning på 14 prosent. Også arbeidsgiverne innen bygg og anlegg ser positivt på neste kvartal, med en netto forventet bemanning på 12 prosent.

– Dette er gode nyheter for bygg- og anleggsbransjen. Vi forventer økt etterspørsel etter arbeidskraft til denne bransjen, blant annet på grunn av prosjekter innen infrastruktur og boligbygging, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Sammenlignet med forrige kvartal er det optimisme i flere bransjer, syv av ni bransjer sier de skal oppbemanne framover mot fem av ni ved forrige måling.

Mest optimisme på Sørvestlandet

Kun to av fem regioner forventer økt bemanning i tredje kvartal. Arbeidsgiverne på Sørvestlandet og Stor-Oslo melder om økt optimisme.

– Det er overraskende å se at det er optimisme på Sørvestlandet, og det er for tidlig å si om det er en varig trend. Det blir spennende å følge med framover på om det er et signal på at bunnen er nådd. NAV Rogaland har nylig rapportert om at de ser tendenser til at det lysner, blant annet ved at antall ledige stillinger øker. Ifølge vår undersøkelse sier 16 prosent av arbeidsgiverne på Sørvestlandet at de har planer om å oppbemanne, mot 9 prosent forrige kvartal, sier Brath.

Både Nord-Norge, Midt-Norge og Østlandet forventer lavere bemanning neste kvartal.

– Alt i alt tegner norske arbeidsgivere et noe avventende, men variert bilde over hva vi kan forvente de neste tre månedene, sier Brath.

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/meos
Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

* I denne undersøkelsen brukes termen «netto forventet bemanningsøkning/-reduksjon». Med det menes det tallet vi får når vi trekker fra de arbeidsgiverne som skal redusere arbeidsstokken sin, med dem som skal oppbemanne.

Oppdatert: 2016.06.15