Ledende innen bemanningsløsninger og rekruttering siden 1965
2015.03.23


To stikkord er sentrale når ManpowerGroups over 50-årige historie i Norge skal oppsummeres: Trygve Lie og hvite hansker.

ManpowerGroup har drevet med vikarutleie og bemanningsløsninger i Norge siden 1964 og er i dag Norges største bemanningsbyrå.

Det hele startet med at Trygve Lie, tidligere generalsekretær i FN, i 1964 reiste til USA for å gjøre Norge kjent og oppmuntre amerikanske firmaer til å etablere seg i Norge. I Chicago møtte han ManpowerGroups grunnlegger, Elmer Winther, og med seg hjem hadde han Manpower-materiale som han brakte videre til Nils Magne Apeland, eier av Norges største konsulentfirma innen PR på den tiden. Det ble etablert et datterselskap som ble første versjon av Manpower i Norge. Manpowers første konsernsjef i Norge, Tor Dahl, ledet virksomheten her i hele 33 år.

Første vikar
Manpowers første vikar ble leid ut i september samme år – men Arbeidsdepartementet stoppet virksomheten fordi arbeidsformidling var forbudt. Manpower fikk likevel dispensasjon til å drive videre, forutsatt at de bare leide ut kvinner og at oppdragene var innenfor kontor og salg.

Manpower-loven
Det var først i 1999 at forbudet mot utleie ble opphevet i Norge. Etter årevis med dragkamp og dispensasjoner, vedtok Stortinget i desember endringer i Sysselsettingsloven, som omhandlet utleie av arbeidskraft og opphevelse av statens arbeidsformidlingsmonopol – til sterke protester fra deler av fagbevegelsen. Loven ble omtalt som Manpower-loven fordi daværende konsernsjef i Manpower, Truls Frogner, kjempet hardt for å få endringene gjennom.

De hvite hanskene
Fra USA hadde Manpower med seg tradisjonen med å profilere seg med unge damer. Slagordet ”Damen med de hvite hanskene” ble brukt for å lansere Manpower også i Norge, og alle vikarene fikk utdelt en rosa personalhåndbok – sammen med et par hvite hansker og en instruks om hvordan de kunne brukes.

”Det tar seg for eksempel godt ut at De har dem i hånden (eller en på og en i hånden) når De hilser på Deres nye sjef.” Vi snakker 1965. Første året fikk Manpower 67 personer i arbeid – kun damer – til en timelønn på 12 kroner.

Tor Dahl skriver i sin jubileumsbok til 40-årsjubileet: ”De gylne sekstiåra hjalp oss godt på vei når det gjaldt tilgangen på oppdrag. Den tradisjonelle oppfatningen om at gifte kvinner skulle være hjemmeværende, var i endring.” Korttidsarbeid ble for mange det første skrittet ut i arbeidslivet, og lett å kombinere med oppgaver i hjemmet. I dag er like over halvparten av de som jobber gjennom bemanningsbransjen i Norge kvinner. Totalt utgjør formidling av arbeidskraft gjennom bemanningsbyrå rett over 1 prosent av arbeidskraften i Norge.

Manpowermannen  
Mange tenker på da Vincis nakne mann når de hører Manpower.  Symbolet ble brukt i Norge fra 1967 – 2006. Manpowers ledetråd for å finne rett person på rett plass til rett tid var ”på søken etter det perfekte”. Dette var en fri oversettelse av Leonardo da Vincis credo ”Hostinato Rigore”, konstruksjonen av en mann med ideelle proporsjoner. Tegningen ble aldri brukt som Manpower-logo i USA eller Storbritannia, den ble ansett for å være uanstendige. Bare Stavanger Aftenblad reserverte seg mot bruk av annonsene i Norge da Manpower-mannen ble lansert her høsten 1967. Internasjonalt mente mange at figuren ville skremme vekk mange søkere, særlig kvinner, mens den så ut til å ha motsatt virkning i Norge.

Manpower-stafetten
En annen assosiasjon mange har hatt til Manpower, er Manpowerstafetten som ble arrangert i samarbeid med sportsklubben Vidar fra 1988 til 2002. Stafetten var et resultat av et mangeårig samarbeid mellom Manpower og Grete Waitz i Vidar. Grete Waitz ble brukt som miljøskaper internt i Manpower og holdt foredrag for vikarer og kunder. Manpower deltok også aktivt i Grete Waitz-løpet, før Manpowerstafetten ble arrangert for første gang i 1988. På det meste var det 25 000 mennesker til stede på arrangementet i Holmenkollen, og Manpower stilte med hele 30 stafettlag.

Meningen med arbeid
Manpowers grunnleggere, Elmer Winter og Aeraon Scheinfeld, var samfunnsorienterte idealister som var opptatt av å skaffe mennesker arbeid. De mente arbeid var av avgjørende betydning i folk liv, og levde etter slagordet ”We find the best in everyone and put it to work”. De var tidlig ute med å ta samfunnsansvar, noe som har preget organisasjonen siden.

I anledning 50 årsjubileet har Manpower bedt Opinion undersøke hvilken mening arbeid har for folk i dag. Åtte av ti er stolte av jobben sin, tre av fire sier jobben er en viktig del av livet og over halvparten sier de har en stor del av sin identitet knyttet til jobben. Nær syv av ti syns det viktigste med jobben at de føler seg nyttige i samfunnet.

Dagens ManpowerGroup  
Etter hvert etablerte Manpower seg også i byer utenfor Oslo, både i Trondheim og Drammen. I dag består ManpowerGroup av Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions og Right Management og har kontor 30 steder i Norge, om lag 20.000 medarbeidere er utleid årlig og 4000 rekruttereres til faste stillinger. Omsetningen er på rundt 3 mrd kroner.

- Jeg er veldig stolt og ydmyk over å lede en samfunnsorientert og verdibasert virksomhet som bidrar til å gi mennesker arbeid og få arbeidshverdagen til å gå rundt for våre mange kunder. Våre verdier har preget oss i disse 50 årene og vil også være det bærende for oss framover, uavhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet ellers, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

 

(kilder: Tor Dahl: ”Vi ville hverandre vel og gjorde hverandre gode” – historien om Manpower i Norge, www.velferdsstaten.no, www.manpower.no, www.manpowergroup.no)

Oppdatert: 2020.09.23