MEOS Q1 2021: Halvparten av norske arbeidsgivere: Kommer aldri tilbake der vi var før korona
2020.12.08

Norske arbeidsgivere skal igjen ansette flere i neste kvartal. Men halvparten tror de aldri kommer tilbake til bemanningsnivået de hadde før koronautbruddet.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer spør hvert kvartal norske arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret. Netto bemanningsutsikter, som er forskjellen mellom andelen virksomheter som skal opp- og nedbemanne, er +2 prosent for første kvartal 2021. Dette er en forbedring på 2 prosentpoeng sammenliknet med forrige kvartal, men en nedgang på 9 prosentpoeng sammenliknet med utsiktene det ble meldt om for ett år siden.

Arbeidsgiverne ble også spurt om når de forventer at virksomheten deres vil vende tilbake til bemanningsnivået de hadde før krisen. Hele 49 prosent svarte at de tror det aldri kommer til å skje, mens 30 prosent tror de vil komme tilbake til dette nivået i løpet av det kommende året. Bare 4 prosent tror de vil nå bemanningsnivået de hadde før korona i løpet av de neste tre månedene.

– Arbeidsgiverne er på det mest optimistiske de har vært siden pandemien brøt ut. Men krisen i norsk økonomi er langt ifra over. Arbeidsmarkedsbarometeret tyder på at næringslivet vil slite med senskader i lang tid fremover. Vi må belage oss på at en del av jobbene som gikk tapt under krisen aldri vil komme tilbake, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Stadig pessimisme i reiseliv

Den mest pessimistiske bransjen i undersøkelsen er hotell- og restaurantbransjen, med netto bemanningsutsikter på -7 prosent. Dette er en betydelig forbedring fra barometeret for tredje kvartal i år, da bransjen meldte om utsikter på -39%. Men det er fremdeles 21 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.

Andre bransjer melder at de vil ansette flere. De mest optimistiske er bank og finans, og bygg og anlegg, som begge har netto bemanningsutsikter på +8 prosent.

– Når vi skal bygge opp næringslivet igjen, er det ikke gitt at vi skal tilbake til der vi var før krisen. Reiselivsbransjen er det tydeligste eksempelet. Det er sannsynlig at folk kommer til å reise mindre også etter pandemien, og at en del jobber ikke kommer tilbake. Dermed blir det svært viktig fremover å kartlegge hvordan vi best kan bruke kompetansen vi som samfunn allerede har – hvordan vi omstiller høykompetent arbeidskraft til nye bransjer, sier Brath.

Stor-Oslo skal nedbemanne

Ifølge undersøkelsen skal arbeidsgivere redusere bemanningen i Stor-Oslo, hvor netto bemanningsutsikter er -3 prosent. Utsiktene er 3 prosentpoeng lavere enn for inneværende kvartal.

De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi i Nord-Norge, hvor netto bemanningsutsikter er +6 prosent, en økning på 3 prosentpoeng. Også arbeidsgivere i Sørvest-Norge og Øst-Norge utenom Stor-Oslo har positive bemanningsutsikter, begge på +4 prosent.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer ble gjennomført i oktober blant et representativt utvalg på 419 norske arbeidsgivere. Deltakerne ble spurt om de forventer at deres bedrift skal øke, redusere eller holde bemanningen uendret. Netto bemanningsutsikter er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Tallene er sesongjustert.

Deltakerne ble også spurt om når de forventer at deres selskap vil vende tilbake til bemanningsnivået det hadde før Covid-19. Antall svar var 274.

Oppdatert: 2020.12.08